Friday, October 20, 2017

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת נח ראש חודש חשון

Friday, October 20, 2017 / ל׳ תשרי תשע״ח

 Mazel Tov: Over 150 Kiddushim in Lakewood this shabbos

Candle lighting  5:51 pm
Shkiah: 6:09 pm
Weather mostly sunny high of 75

Names of 30 Yeshiva Bochurim sitting in IDF Jails This Shabbos

Masa U'matan Lakewood Rental List October, 18, 2017

See latest list HERE or below

מעדני הפרשה ערש"ק פר' נח תשע"ח

 מעדני הפרשה נח מאת ישראל אהרן קלצקין בס"ד, ערש"ק פר' נח תשע"ח ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י ב"ה התחלנו שנה חדשה ומחזור חדש בתורה, וכאשר הבעל קורא קרא בשני וחמישי את ההכנות לבניית תיבת נח, הפלגתי בדמיוני וחשבתי איך היה נראה כל הענין לו התרחש בימינו. מיד עם תחילת הבניה הגיעו פקחים של איכות הסביבה בעקבות תלונות שכנים על רעשים בשכונה מסורי עץ והלמות פטישים,לבדוק האם מישהו פתח איזור תעשיה ללא רשיון. מילאו הפקחים דו"ח, ובעקבותיה באו פעילים מטעם ה'ירוקים' למחות על גיזום כמות של עצים ירוקים

Thursday, October 19, 2017

Kosher Fress


Oif Simchas Lakewood Rosh Chodesh Marcheshvon

-Vort: Hachosson Yehuda Spielman  @ home of Yitzchok Meir Lederer 52 E 13th st. Lakewood
-Vort: Hachoson Mordechai Wiesenfeld to Kallah Breindel Leff Bas R' Zalman at Ohr yecheskel hall 7:30 pm
-Vort: Hachosson Sendy Shulman to Hakallah Sarah Mintz Bas R' Eliyohu at Bais Hatorah hall 1815 Swarthmore Ave Lakewood 8:00pm
-Vort: Hachosson  Mordche Shloime Horovitz to Kallah Greenbaum at Madison Manor, 401 Madison Ave., Lakewood, at 8:00.

Chasuna: Fromovitz- Ungarischer at Neeimas Hachaim hall
Chasuna: Alpert- Berman at Fountain Ballroom Lakewood Cheder

Food Truck Coming to South Side Sandwich Shop & Smokehouse in LakewoodList of Lakewood Boys and Girls Elementary schools

Presented by The Voice Of Lakewood

Wednesday, October 18, 2017

מידת סדום

In Sedom they fought against הכנסת אורחים the same thing happened last night at the township committee meeting. A family wanted to build a Hachnosas Orchim house for the westgate community in memory of a member who died tragically. They worked hard to find a property and a suitable place for the guest house. After much negotiating and planning they found a piece of property that belonged to the township which was to be put up as a public auction dedicated for non profit. This property sat empty for 20 years and no one even looked at it. All of a sudden some people got wind of this and decided to oppose it. They yelled why wont the township give it up for open space or a park it should go back to the westgate community they claimed. Than came the frummeh cheshbon "we need the property for a shul" there is no room in westgate for shuls they are all packed.
Its ironic that the very same people who are so concerned with lack of space for a shul were silent all along when other kehillos asked to build and expand their shuls. Even worse some of the people who cant have a guest house and want a shul were the verysame ones that fought against the other shuls in WG. 

Surprisingly the committeemen all of a sudden claim to not know what goes on in westgate and want to hear from the thousands of residents but they just passed a one way street sign without asking the majority of residents.

This property sat empty and not once did anyone even ask about it but now that someone else is asking for it they are fighting it abi nisht yenem.
Chazal say האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית. ויש אומרים, זו מדת סדום
The Bartenura says
  קרוב הדבר לבוא לידי מדת סדום. שמתוך שהוא רגיל בכך, אפילו בדבר שחבירו נהנה. והוא אינו חסר לא ירצה להנות את חבירו, וזו היתה מדת סדום שהיו מתכוונים לכלות הרגל מביניהם, ואע"פ שהיתה הארץ רחבת ידים לפניהם ולא היו חסרים כלום

Tonight: Lakewood Township committee meeting

Wednesday night October, 18 2017 7:30 pm at the municipal building
CONSENT AGENDA
watch livestream  HERE

Ordnance to change township code on billboards and signs see HERE by FAA
1. Resolution Of The Township Of Lakewood, County Of Ocean, State Of New
Jersey, Renewing A Liquor License For The Year 2017-18

Oif Simchas Lakewood October 18, 2017

-Vort: Hachosson Yosef Moshe Neuman to Kallah gitty Snyder bas R' Ushi at Ateres Yeshaya, 908 E County Line Rd Lakewood, at 8:00pm
-Vort: Hachosson Yanky Perl to Kallah Kaluszyner at  Stolin Hall 153 E. 7 St. Lakewood
-Chasuna: Gottesman- Golombeck Ateres Reva hall

Tonight: Lakewood BOE Meeting , bid to Purchase another 7 Buses

Lakewood Board of Education meeting tonight 6:30 PM Wednesday October 18, 2017 at 855 Somerset Avenue Lakewood,  NJ.
On the Agenda bid up to $500,000 to purchase 7 school buses for the township.
See full Agenda HERE
Resolution for bus purchase below:

NJ Attorney General Questions 600k Deal for Lakewood BOE attorney

New Jersey Attorney General's Office officials said the Lakewood school board's  contract with its lawyer may violate state education regulations. Following the signed contract a group asked the AG office to look into the matter. In a letter (see below) the AG office writes "Our initial review of the documents provided suggests that this contract may not be consistent with Department of Education regulations." 
Lakewood schools superintendent told the  APP that "Inzelbuch has already made improvements in the district, including providing a workshop for child study teams, small groups of social workers and psychologists who identify an individual student's needs."

AG Letter:

October 5, 2017
Moshe Bender, President
Lakewood Board of Education
Laura A. Winters, Superintendent
Lakewood Public School District
200 Ramsey Avenue
Lakewood, New Jersey 08701

Re: Lakewood BOE Legal Services Contract
Dear Mr. Bender and Ms. Winters:

APP Reporter Joins Lakewood family in The Sukkah

APP news reporter Stacey Barchenger, who recently joined the paper and will cover Lakewood Township, spent time at a local Sukkah. She joined in a family celebration read article here and watch video below

Tuesday, October 17, 2017

Oif Simchas/Events Lakewood October 17, 2017

-Vort: HaChosson  Yossi Kass to Kallah Batsheva Vann Bas R' Chaim @ Bais Nosson Tzvi 1445 14th street Lakewood 7:00pm

Chasuna: Baum - Ochs at Ateres Chana hall Bais Faiga
Engaged:
Shloimy Friedman (Lkwd) to Lieberman from BP
Yosef Moshe Neuman to Gitty Snyder (Lkwd)
Sendy Shulman to Sarah Mintz (Lkwd)

-Mirrer Yeshiva inaugural of Lakewood alumni initiative at N'eemas Hachaim hall Reception 7:15 Guest speaker Harav Michel Handelsman zemiros by Isaac Honig

Tonight: Lakewood Planning Board Meeting

There will be a Planning Board public hearing on Tuesday October 17, 2017 6:00pm in the Lakewood township Municipal hall see official Agenda:
 PUBLIC HEARING

1. SP 2240 Lakewood Business, LLC, c/o Daniel Werbler
 640 & 644 Cross Street Block 524, Lots 3.01 & 3.02
Preliminary and Final Major Site Plan for an office and warehouse building

Will the Lakewood Vaad make a Gubernatorial Endorsement?

Elections are 3 weeks away and this year NJ is one of two states where citizens will vote for a Governor. Democrat nominee Phil Murphy recently visited Lakewood and met with Vaad officials and some other special interests the general public was not invited. A new poll finds likely voters favor Democrat Phil Murphy over Republican Kim Guadagno to replace Gov. Chris Christie. The Vaad endorsed Guadango in the Republican primary back in May, but as it seems they may back Murphy in the general or make no endorsement at all. 

Murphy most likely will not get the general Lakewood vote even with a Vaad endorsement due to his liberal left policies and his plan to rise taxes by $1.3 Billion. Lakewood generally votes republican and on a state and national level the vaad's endorsement is of no significance and even locally the Vaad's power has weakened.

In the Presidential elections Over 75% of the Lakewood vote went  for Trump making it the Trumpiest town in NJ. The Vaad endorsed Corzine over Chrstie in the first term, but Lakewood voted overwhelmingly for Christie.
The Vaad may pull a Route 9 surprise like they did with Corzine promising $100 million dollars to "widen the Nine" if he wins, but this time even that would be a hard sell.

Shiva Info

-Mrs. Sara Bresler Z"L
Family sitting shiva at 626 6th street Lakewood until Thursday morning shachris 8:15 Mincha 5:45 Maariv 7:30 pm
Her son Chanoch is sitting shiva in Detroit.

-Rabbi Yehudah Leib Braun, Z"L
 Family sitting Shiva at 24 Myrtle Place, Lakewood, NJ  until Thursday morning.
 Shachris 8:00 am
Mincha 1:45 pm
Maariv 8:00 pm

-R' Hershel Lejbik Z"L
Shiva at 169 Hillside Blvd Lakewood shachris 8am Mincha 5:45 Maariv 7pm getting up Friday afternoon

-Mishpachas Pohrille sitting shiva for their father Rav Sholom Moshe Z"L at 1434 45th street in Boro park. Getting up Thursday morning. Shachris 7:30 Mincha 5:45 Maariv 8:00pm

-Mishpachas Levi sitting shiva for their father R' Raphael Z"L at 15 Smolley Drive in Monsey, NY shachris 7:30 Mincha 2:15 Maariv 9:00 pm Getting up Thursday morning.

Yeshivas Bein Hazmanim at B"M Nachlas Yaakov

The Central Court shul is hosting a yeshivas bein Hazmanim this week with daily Shiurim from Roshei Yeshiva in Lakewood.
On Monday Rav Shlomo Feivel Schustal said a shiur.
Today Tuesday Harav Yitzchok Sorotzkin shlita
Wednesday Harav Uri Deutsch Rav of Forest Park B'M
Thursday Harav Yisrael Ehrlich shlita Rosh Yeshiva Mishkan Hatalmud of Lakewood
 Shiurim start at 12:45pm followed by Mincha 1:40 pm

Monday, October 16, 2017

Photo: Rabbonim visit Yankels Supermarket

Opening soon in South Lakewood near Belz

Oif Simchas Lakewood October 16, 2017

-Vort: Hachosson Tzali Wolpin to Kallah Sara Goldblatt Bas Rav Yisroel  at Ohr Tuvia 969 East end Lakewood , NJ 7:30 pm
-Vort: Hachoson Yisroel Zimbal ben Rav Yosef to Kallah Sarah Gitty Gerstel Bas R' Yaakov at Esther Gerber hall Madison and 5th street Lakewood 8:00-10:30 pm
-Vort: Hachosson Refoel Weiss to Kallah Nechy Orlander Bas R' Yaakov at Tashbar hall 82 Oak Street 8:00 pm
-Vort Hachoson Baruch gedalya Mandelbaum to Kallah Bas R' Binyomin Lefkowitz at Stolin hall 153 E. 7th street Lakewood  7:30 pm

Chasuna: Yitzy Cohen- Nussbaum at Neimas Hachaim 555 Oak St. Lakewood

Today: Hachnosas Sefer Torah at Bais Avrohom

The Sefer is donated by parents,  grandparents and friends of Talmud Torah Bais Avrohom. Starting 4pm at 915 New Hampshire ave. Parking at Tiferes Bais Yaaakov hall 613 Oak, Shuttle buses will be operating.

3 Girls still out of School

The Winter session has begun but for three high school girls in Lakewood they are still at home without a school for them.  Parents were hopeful something would work itself out over sukkos but there has been no movement.  Hopefully this can be taken care of swiftly and the girls can start the school year right away.

Sunday, October 15, 2017

Lakewood car fires caused by Cigarette

Patch-LAKEWOOD, NJ - Four vehicles parked behind the Northern Resource Center on Fourth Street were destroyed by fire in the early morning hours on Oct. 14, a spokesman for the Ocean County Prosecutor's Office said.

The fire apparently began with a cigarette in a privately-owned vehicle, said Al Della Fave. Investigation revealed that a woman had been smoking in the vehicle, put the cigarette in the ash tray, then fell asleep, he said.

"She awoke to find smoke and a small fire in the area of the ash tray in the vehicle," Della Fave said. "She attempted to put the fire out, but was unable to. At this time she notified the Lakewood Police Department."

Other vehicles damaged included two Meals on Wheels vehicles and one owned by Gelbstein's Bakery, he said.

Photo: Dangerous Crossing

 Submitted:
At Rt 70
This is Route 70 in Lakewood, NJ, which we live just off of.  It is a pretty busy highway.  Someone got killed 2 miles down from here on Tuesday.  Today we saw this while we were sitting in front of our house after grocery shopping.  They were lifting the strollers over the median and vehicles were zooming past and blaring their horns! Ten minutes earlier and one of those zooming cars would have been mine.

Tuesday, October 10, 2017

Lakewood Zmanim Shmini Atzeres Simchas Torah 5778

                                              ערוב תבשילין 
Wednesday, October 11, 2017  כ״א תשרי תשע״ח לייקווד הושענא רבה
שמיני עצרת
Candle lighting 6:04 pm
Shkiah 6:22
Simchas Torah: BMG Hakafos will be in Bais Aron Bais Medrash

Friday, October 13, 2017  ערב שבת פרשת בראשית שמחת תורה
Candle lighting 6:01 pm
Shkiah 6:19 pmSaturday, October 7, 2017

Chol Hamoed Sukkos Lakewood 5778

Hoshana Rabba
-Shmues by Rav Matisyahu solomon 7pm BMG
-All night Seder Limud and Tehillim at Lutzk BM after 9:45 Maariv
-Shmuz by Rav Mendel Slomowitz in his Succah 8:30 pm
-Shiur by Rav Avrohom Bromberg 11:30 BMG Mizrach 
-KNA Roberts shul Hosana Rabba ALL NIGHT LEARNING
  Mishna Berura Shiur 10:15, Refreshments, Shachris, Netz 6:25 & 8:30
Mishna Torah:
At Lev Avos 8:30 pm
Satmar 10:00 pm
Chateau Sefard 8:30 pm
Somerset walk 9:00pm
Ohr zyechezkel 9pm ridge ave 
Bobov 9:30
Bais Mordechai 10:00pm & after 11:30 maariv
Stamford meadows 9:30
Bais Nuchem after 9:50 maariv
Tuesday 4th Day Chol Hamoed:

Wednesday, October 4, 2017

Lakewood Zemanim Erev Succos 5778

  ופרוש עלינו סוכת שלומך

Erev Succos 14 Tishrei 5778/October 4, 2017 Wednesday, October 4, 2017 / י״ד תשרי תשע״ח

IMPORTANT REMINDER
Prepare עירוב תבשילין  prior to Yom Tov
Candle lighting 6:15pm
Shkiah 6:33 pm
Nice weather for first 3 days of Yom Tov in the low 80's no rain expected

 Shabbos Chol Hamoed: Simchas Yom Tov Shalosh Seudos  at BMG Beren Hall 5:40 Mincha

Erev sukkos, a busy day for men

(Submitted via comment)
Talk about Erev Pesach the pressure of getting ready for the Seder, making sure there is no chometz, turning over the kitchen, cooking the zeroa, making charoses etc. Men usually have easy chores when it comes to Erev Pesach its the Nashim tzidkaniyos that are the ones knocked out when we sit by the seder.
Its on Erev Sukkos that the men get to feel a bit what it is for the women on Erev Pesach. Talk about the stress of getting the sukkah up, making sure its sturdy, adding 2 new panels, last minute runs to the local hardware store- a screw and bolt here, a light fixture, oops need to run back for an adapter since its 3 prongs, Setting the shabbos clock, putting up the decorations. Then its back to the store for another 6x4 mat for the schach and a fold-able cot for the son in law who sleeps in the sukkah.

Photos: Erev Sukkos Lakewood 5778