Wednesday, September 20, 2017

Lakewood Zmanim Erev Rosh Hashana ראש השנה תשע"ח - הבא עלינו לטובה ‬‎

                                                  כתיבה וחתימה טובה
Prepare עירוב תבשילין on Wednesday 
Erev  Rosh Hashanah 5778 Wednesday 29 Elul 5777/September 20, 2017 
Chatzos 12:49 pm
Candle Lighting 6:38 pm
Shkiah sunset 6:56

Friday, Candle lighting 6:35pm
Weather First day Rosh Hashan high of 85
Second day Rosh Hashana Rain  high of 81
Shabbos mostly cloudy hi of 81

                          תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה 
                          (13 מהפיוט "אחות קטנה" מאת רב אברהם חזן מגירונדי, ספרד, במאה ה-)         

Minhagim for Erev Rosh Hashana 5778

-Some have a minhag to purchase a new knife on Erev Rosh hashana as a  segulah for parnassah. see below  החותך חיים לכל חי
-The minhag is for men to fast on erev Rosh Hashana up to chatzos.
-Some go to visit kivrei tzadikim on erev Rosh Hashana.
-Minhag is to go to the mikva on erev yom tov.
-The bracha on candle lighting for Rosh Hashana is lihadlik ner shol yom tov, without mention of Yom Hazikaron

Places to Hear Tekias Shofar for Nashim


Peaceful Protest against Kapparos This Shabbos

The animal rights activist will be holding the yearly protest against kapporos with chickens. The group will meet on September 23 shabbos shuva on Rt 9 and County Line Rd in Lakewood near the Exxon station. The protest will be from 1-4 pm.

Safety First?

וישמן ישורון
Erev Rosh Hashana Lakewood.
The infamous LED Digital Billboards in Lakewood went Live.  Given the fact of the many potential safety issues that the public raised, it's ironic and shocking that of all people and places Hatzolah would be the first to run an ad. Also the well connected assemblyman  advertised on it.  What kind of message are they sending the community? ?
Is life all about Money?
This will also put a financial burden on organizations to have to spend money for another platform. It was obviously done to kosher it that people will be scared to criticize but all this does is reinforce what everyone is screaming about.  Why would Hatzolah do something so stupid if their mission is to protect and save lives. Why jump in to something that many see as very dangerous both in Ruchniyus and Gashmiyus.

ערב ראש השנה תהא שנת עולם חסד -מעדני הפרשה האזינו ראש השנה

תשע"ח - תהא שנת
עולם חסד, עוז חביון, עץ חיים, עצת חכמה, עליית / עטרת חן, חי עולמים, עולם חדש, חיים עלינו, חיים עלאים,
חכמה עצומה, חילוץ עצמות, עבדים חופשי, עת חרותנו, חירות עמנו, עם חי, עם חכם, חיי עולם, חסד עליון, עטרת
חתנים / חכמים / חן, חכמה עילאה, עושה חיל, חשיבה עמוקה, עמוסת חידושים, עול תשובה שובר חטא, תחזינה
עיננו שנת חירותנו, תבוא עלינו שנת חירות, , תודה שלמים עולה חטאת, תחל שנה עם חיוך.
תשע"ח – אשריכם ת"ח - שדברי תורה חביבים עליכם

מאת ישראל אהרן קלצקין

Tuesday, September 19, 2017

Selichos Minyanim Tonight Erev Rosh Hashana 5778 Lakewood

Selichos Erev Rosh Hashana tonight 
-Lutzk: 12:45 Tomorrow Morning 6 AM & 7:45 AM
-Alumni 12:45

Funtime America Closes Its Doors.

APP reports  Funtime America, the indoor amusement center on Route 35 in Eatontown,NJ has closed its doors. It was a place where Lakewood Families would go to for Chol Hamoed trips or just for a quick fun trip. All games and amusement equipment were auctioned off.

Important Message ahead of 3 Day Yom Tov


TBL: Remember When the Committee and Miller made this Promise?

TBL: At the 10/6/16 Township Committee meetingMayor Miller made the following announcement:

“As far as I’m concerned – my message out there – I’m done with all the density – I’m done with any additional rezoning – as far as I’m concerned under my watch as the mayor there is not going to be any rezoning from this committee – I defer to the master plan committee – but I think the sentiment out there is that we’re at capacity. We’re really at capacity and I kind of agree with you.”
A motion was unanimously passed instructing committeeman Akerman to send a letter to Justin Flancbaum instructing him as to how they would like the master plan be constructed. At the subsequent Township Committee Meeting

Rosh Hashana Simanim from Keren Even Habochem in Lakewood

Available this Tuesday from 8:30 am and on at Rabbi Gissinger Shul 175 Sunset.

Tonight: Lakewood Planning Board Meeting

Planning Board Meeting at 6 pm Lakewood municipal building
Extended Draft Agenda HERE
Former Cedarbridge mall parcel application pushed of since adequate legal notice was not provided
 (15. SD 2281 Avenue of the States, LLC  Avenue of the States Block 961, Lot 2.04 Preliminary and Final Major Subdivision to create two lots Adequate legal notice was not provided for this project. This application will be carried to a future meeting date.)
PUBLIC HEARING
1. SD 2208 Prospect St. Holdings, LLC
 Blanche Street Block 445, Lots 9 & 19
Preliminary and Final Major Subdivision to create 9 lots 

Monday, September 18, 2017

Divrei Chizuk Erev Yom Hadin Lakewood

-Novominsk Rebbe Shlita will deliver Divrei Chizuk to the Alumni ahead of the yemei hadin B'M Ohr Tuvia 969 east End Avenue Lakewood, NJ 8:30 pm
- Yeshiva Torah Vodaas Annual Lakewood reception 227 Autumn road 7:30 pm greeting the Roshei Hayeshiva shlita. Guest speaker Lakewood Rosh yeshiva Harav Malkiel Kotler shlita
-Chazaq event for Ladies Rabbi Dovid Goldwasser will speak at B'M Bais Aharon 41 Clear Stream Lakewood 7:30 pm 
-Divrei Hisoirerus for the Yomm Noraim from Harav Aaron Weinberg of Slonim at B"M Shemen L'Mincha 2 Milano Drive Lakewood 9:30 pm

Solution How to Deal with Lakewood Traffic עורו ישנים משנתכם

FAA Website 
 

Tonight: Asifa about Smartphones

Rescheduled for tonight Monday September 18 Hook up in other BOtei Medrashim
An Asifa  regarding the dangers of having a Smartphone will take place tonight at Bais Medrash Govoha Beren Hall. In attendance will be the Lakewood Mashgiach Harav Mattisyhu Solomon Shlita the osh Yeshiva Harav Malkiel Kotler Shlita and Guest Speaker will be The Mir Rosh Yeshiva, Harav Elya Brudny Shlita. The Asifa will begin at 6:30 pm for the bnei Hayeshiva.

Does money for Tuition payment Count as Income?

Confused about Tuition payments does it count as income? Can my school deduct it from my salary if im a college student? View this presentation from Agudath Yisrael of America HERE

Tomchei Shabbos of Lakewood Million Dollar Campaign

                                                                  Donate HERE

As we approach the Yom Hadin, #TomcheiTishrei is a tremendous opportunity for us to show the Ribono Shel Olam that we care about His children, and earn the zechusim to make it a Shana Tova for ourselves and our families.

Help Tomchei Shabbos provide the basic, yet vital, needs of over 1,000 Mishpachos who rely on us to feed their families. Every dollar you donate today will be quadrupled by generous donors and give Simchas Yom Tov to those who are lacking.
Feed a child, feed a family, feed Lakewood!

Sunday, September 17, 2017

The Selichos Concerts

Many wonder, is nothing sacred anymore? Selichos,  for centuries klal yisrael approached it with fear and trepidation as the preparation for the yemei hadin, unfortunately it has now turned into full blown concerts and kumzits style events. The Piyut says זוחלים ורועדים we tremble and shiver as we beg Hashem to forgive us.  Instead we see live broadcasts and videos of these new selichos concerts each one crazier than the next. You wont see a clip of how selichos is said in a regular normal shul the way it always was.

 Some argue these concerts is the only way people feel they can connect and feel close to hashem as it says לשמוע אל הרינה ואל התפילה. It wasn't until the emergence of the Carlebach style selichos  that this phenomenon took off. In previous generations shuls had chazonim who would lead the service but it was not in the form of a musical happy concert. It was a soul stirring prayer in a serious atmosphere. Maybe this is what the generation needs otherwise people wont come to shul or get inspired but its definitely not the norm.
(Submitted via Comment)

Oif Simchas/Events/selichos Lakewood September 17, 2017

-Vort: Hachosson Yosef Herbst to Kallah Bas R' Yitzchok Waldner at Bais Nosson Tzvi 1445 14th street Lakewood 7:30 pm
-Vort: Hachosson Menachem Mendel Edelman to Kallah Chavy Berger Bas R' Baruch Mordechai at B"M Shemen Lemincha Brook Hill 6:00pm to 10:00 pm
-vort: Hachosson  Pinny Bak to Kallah Hadassa Hirsch at Tashbar hall 82 Oak Street Lakewood, NJ 7:00 pm
-Vort: Hachosson Shlomo Mueller at 127 Autumn road 7:30 pm

-Parlor meeting Yeshiva Medrash Chaim Rav Refoel Moshe Gettinger shlita R"Y at 110 Colombus Avenue South 7:30 pm
-Chasdei Avos Divrei CHizuk and Siyum on Maseches Makkos at the Villas shul  Guest Speaker Harav Elya Brudny shlita 7:00 pm
Selichos:
Nightly Selichos at BML the 210 miller rd  10:30pm
Prospect Vines 12:50 am Ezras Nashim will be open
Alumni 12:50 amLakewood News Links September 17 2017

-Did Murphy secure the Vaad Vote for upcoming Governors election?
Follow the Money All the Way to Lakewood; Or, Kneel to the Vaad

-Amnesty Program: Watch Video HERE 
prosecutor believes problem is more rampant in lkwd than just those arrested
Panelist says Paterson, NJ lots of fraud with benefit programs.

-Suspected drug dealer accused of hitting cop with car

-Despite a sign stating no cameras or recording allowed a website posted audio and pictures of Ocean County Amnesty event

-Hurricane Jose expected to brush the Jersey Shore

Saturday, September 16, 2017

סליחות Selichos Lakewood 5777 Motzei Shabbos, Sunday morning Lakewood, NJ

במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה
-BMG Motzei shabbos Selichos Mussar 12:30 am Rav Yisrael  Neuman in Bais Aaron Bais Medrash Selichos 1:00 am Yoshon bm, Bais Aaron, Bais shmuel
-Ger shtieble on 10th street 10:30 pm
-975 Cross street 10:15 pm at Shagas Aryeh
-Whispering pines: Selichos 12:50
-Ohr mttisyahu drasha12:25. Selichos at 12:45
-Ohr Yecheskel  Slichos Motzai Shabbos 1:00am and 5:30am
- 210 Miller Rd Divrei Hisorerus: Rabbi Bentzi Weinfeld 12:30  Slichos12:45 
-Bais Medrasha L'Torah R' Goldblatt Divrei Hisorerus from R' Dovid Heinemann  Shlit"a 12:15-12:45 Followed by slichos 613 Madison Ave.
-Bais Shabsi  12:50
-Yeshiva S. Lakewood R Korbman Drasha by Rav Yitzchok Sorotzkin 12:10 Selichos 12:50 at 715 Marlin Avenue off Albert
-Hearthstone Drasha 12:25 Selichos 12:51
-Lutzk 12:45 Drasha 12:35 
-Pre selichos KUMZITZ Motzei Shabbos 10:45 With Mendy J and Azamra Choir
at 1880 W County Line rd
-Bais Shmuel 1:00 am
-Ohel Aaron Seder 12:00 am Selichos 12:50
-Lev Avaos Drasha 12:35 Selichos 12:50
-Cong Spruce selichos 1:00am
-Chateau Ashkenaz 12:50
-Rav Gissinger 12:50
-Sterling Forest 12:50
-Beacon Hill 12:50
-B"M High Street 12:50
-Prospect Park drasha12:40 Selichos 12:55
-Khal Bnei Torah of Ridge (Rav Hamburger) Drasha 12:30 Selichos 12:50
-Tiferes Pinchos Drasha 12:30 Selichos 12:50
-Ohr Gedalya 12:30 drasha, Selichos 12:45
Albert 12:25, Drasha , Selichos 12:5
-Bais Efraim R' Shimano 12:50
-Hampshire heights- R gershon Ribner speaking 12:20. 12:50 Selichos
-Chesterfield ashkenaz/Sefard 12:45 Drasha,  Selichos 1:00am
-Heichal Baruch 315 Carey street 5:30 am
-BM Kelmwoods westgate 7:40 am Sunday Morning
Breslov 5:05 am
-Hearthstone 6:45 am upstairs
- chesterfield Commons ashkenaz 7:25amFriday, September 15, 2017

לייקווד ערב שבת פרשת נצבים-וילך שביעי דנחמתא Zmanim Lakewood

Erev Shabbos Kodesh Parshas Nitzavim/Vayeilech Friday 24 Elul 5777/September 15, 2017

-Candle lighting 6:47 PM
-Shkiah 7:05 pm
-Weather high of 81 slight chance of rain in the afternoon 81 slight chance of rain in the afternoon 

לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה וּלְמַעַן יְרוּשָׁלַ‍ִם לֹא אֶשְׁקוֹט עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ

מעדני הפרשה ערש"ק פר' נצבים וילך

בס"ד, ערש"ק פר' נצבים וילך – שביעי דנחמתא תשע"ז
ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י
עומדים אנו בשבוע האחרון של השנה, ומייחלים אנו כדברי התוס׳ במסכת מגילה ׳תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה', ואכן למלאות את הסאה של תשע"ז שמכיל בתוכה את האותיות 'שנת עזת' (בשורוק), דאג הבג״צ לפסוק מה שפסק בענין

33 Yidden Sitting in IDF Jails


First Live Stream by Township Poor Sound Quality

Its always better when  the private industry does it, the live video stream hosted by Lakewood township could use improvement. It was not the same quality that a private citizen provided when recording the township meetings.The sound quality was very poor it was hard to hear the committee members talking. The video quality is ok for now. There is no direct link on the township website to see the archived video unless you click on the original link HERE. As of now it is also not available on Youtube not everyone has time to watch it live it should be easily view-able afterwards.

The Mayor acknowledged that they will review the video feed and tweak what needs to be fixed.

New Kosher Supermarket Opening in Lakewood On Other side of Rt 70

Yankels Supermarket will be opening soon on Locust street on the other side of Route 70 near the Toms River/ lakewood border. It will serve the new Chasidish developments of Belz Satmar Locust Grove, viznitz and extended Toms River Areas.

Toms River PD Reaches out to The Community ahead of the Yomim Tovim


Lakewood Committee Welcome the New Neighbors


Visiting the Satmar Rebbbe last night in Laewood

Thursday, September 14, 2017

Oif Simchas/Events Lakewood September 14th 2017

-Vort: Hachosson Shmuel Simcha Perlow to Kayla Follman at 918 W Kennedy Blvd., Lakewood 7:30pm

-Chasunah: Schwartz- Lubin at Fountain Ballroom Lakewood Cheder
Wedding: Sasoon- Enten Ateres Chana hall Bais Faiga

-Yeshiva of Monsey Rav Moshe Green shlita Parlor Meeting 27 Tuscany 8:00 pm
-Satmar Cheder of Rockwell Kvias mezuzah with Satmar Rebbe RZL at 485 Locust 7:30 pm
-Kumzitz at 4 Stonewall court (The Woods )
-Siyum Hashas and yartzheit seuda For Rav Yaakov Bistritz Rosh Yeshiva of Montreal ZT"L at Rav Blech's shul 7:45pm Madison & 13th.


LSTA: Lakewood Traffic Delays Causing Longer bus Routes

It seems parents are not that happy.
Email sent out to schools.
Submitted.
I wanted to inform all of the schools that I spent the last two days trailing two primary routes (2:45 pm & 3:00 pm) to see what the difficulties our vendors are dealing with in connecting to the 4:00 pm routes.
In both cases, Bnos esther Malka and Bnos Devorah, the students were let out on time and the bus left on time.

We were delayed at the following intersections;

 Turning left from Chestnut to  New Hampshire for 8 minutes,

 Pine and MLK for 25 minutes,

Turning left from New Hampshire to Ridge for 8 minutes,