Friday, January 19, 2018

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת בא

Friday, January 19, 2018 / ג׳ שבט תשע״ח לייקווד

-Candle lighting: 4:42 pm
-Shkiah 5:00 pm
-Weather for shabbos day mostly Sunny high of 50

מעדני הפרשה ערש"ק פר' בא תשע"ח


בס"ד, ערש"ק פר' בא תשע"ח

ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י.
ידידי בעל 'בדחי רבנן' פתר לי קצת מהלחץ, כי דברי תורה שאני כותב זה בבחינת 'זה מה יש', כי אינני מלקט רק כותב מה שנתחדש לי, ועל כן אין ברירה רק לקרא מה שיש (למי שקורא), וגם אם זה משוחזר, אז בדברי תורה לא מזיק אם חוזרים פעם שניה, אך הבדיחות, הקהל לא מוותר ורוצה טרי טרי תנור ראשון, וזה מהווה בעיה. אז תיתי לו לבעל ה'בדחי' שמיקל מעלי את העול, ואני מקווה שמבין שנינו יצא משהו שיעלה חיוך על השפתיים כי זאת המטרה. אבל ודאי שירשה לי קצת להוסיף נופך על שלו. כתב ב'בדחי' ששאלו לחילוני אחד, אם יודע את 'עשרת המכות', ענה 'מעולם לא ראיתי את 'הסרט המכות',

When 3 Shevat Falls Out on a Friday = Cold Winter

 Whenever Rosh Chodesh Shevat falls on a Wednesday,  then the winter will be very cold and lots of snow. 
The פרי  מגדים quotes from
 the אליה רבא in the name of אייזק דרשן.  

הן דבריו בסימן תרפ"ה אות ד': "מצאתי כתוב, לעולם כשחל ראש חודש שבט ביום ד' [רביעי], אז 
הוא קור ושלג גדול באותו חורף. והסימן הוא ויג"ש, ראשי תיבות, י'ום ו' = ג' ש'בט [אם יום שישי יחול בתאריך ג' שבט, שאז ראש חודש שבט חל ביום רביעי, וכנ"ל, אז אנו דורשים את הראשי תיבות של המילה "ויגש" בסדר הפוך ש'לג ג'דול י'רד ו'קור], כי הוא כך בדוק ומנוסה, והיירא את דבר ה' הניס וכו' [כלומר, מי שמאמין לדברי חז"ל שנאמרו מפי ה', יכין עצמו בחורף זה לשלג ולקור]". עד כאן לשונו.
 דבריו הובאו גם בספר "מגן אברהם" בחלק "אשל אברהם", סוף סימן תרפ"ה.
Source

מת מצוה חסד של אמת

Chesed shel Emes.
If anyone is available & wants to make a kiddush Hashem- funeral  is 10:30 am @ Belkoff Goldstein chapel 313 Second St Lakewood, NJ 08701 for a Jewish lady who was supposed to be cremated & family finally agreed to a Jewish burial. Can use a minyan there. Burial is in Freehold

Thursday, January 18, 2018

Circus Continues at the Lakewood planning Board

 Last night at the township committee meeting Mayor Coles announced that a Planning board member resigned after he was only on for 1 week. Mr. Aaron Shain who was appointed on January 7th submitted his resignation. 

The Mayor than  added 2 new members (watch Video HERE minute 11:00)
one of them appears to be a Jackson resident according to the Lakewood List. Mr. Levy Isaacson was added to the 4 year term and Mr. Jacob Meyer for a 1 year term. The next Scheduled Planning board meeting is this coming Tuesday the 23rd of January.

In another slap in the face to Lakewood residents the township committee voted on a resolution taking away a  turning center lane by Somerset and county line

Pedestrian struck and killed After Serious Head Injury

Updated: A Pedestrian was struck and killed by a vehicle after being hit earlier near rt 88 and Clover street in Lakewood. It happened at about 9:45 pm. The patient was taken to Kimball Hospital and was pronounced dead. This is the second time in week where a pedestrian was stuck and killed while crossing Lakewood streets at night in the dark. A investigation is underway at the scene, road is closed.

Oif Simchas Lakewood January 18, 2018

-Vort: Hachosson: Eli Jacobovitch  to Hakallah Yitty Zellinger at Ohr Tuvia 969 East End Lakewood, NJ 7:30 pm
-Chasuna: Lampert- Chapler ateres Chana hall bais Faiga
-Chasuna: Stern- Cohen Fountain ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Anisfeld- Friedman Lake Terrace hall
-Rabbi Uri Zohar will speak tonight at 953 E.  County Line Rd 9:15 pm.
-Tomchei Shabbos Parlor Meeting 9 Harvest ct, Jackson

BDE

Petirah of Mrs. Sheva Shurkin (47)  Aishes Rav Yaakov Moshe Shlita Levaya 8:30PM 7th Street Chapel Lakewood. She was a Art teacher to many Children in Lakewood. TNZBH

Lakewood Township Committee Meeting tonight

Lakewood Township Committee meeting tonight January 18, 2018 Municipal Building 7:30th
Watch Live HERE
On The AGENDA:
-Street Vacations at Oak and Vine
-Tax Abatements for facilities at Kikar Shabbos and Cedarbridge properties
- Requesting the county remove the center lane by Somerset and County line Rd.
-Rescind previous resolution 2017-438
-Appointing board members

1. Resolution Of The Township Of Lakewood, County Of Ocean, State Of New
Jersey, Appointing Members To The Lakewood Township ADA Compliance
Committee And Disabilities Commission
2. Resolution Of The Township Of

Eagle Ridge Residents File Lawsuit Against Master Plan and Township

APP reports, A group of residents at Eagle Ridge Development in Lakewood has filed a civil lawsuit alleging township leaders mishandled the planning process that has threatened to turn Eagle Ridge Golf Club into a 1,000-home complex. The lawsuit names the Lakewood planning board, township committee and GDMS Holdings as defendants.

A lawyer for the Fairways Homeowners Association, said the township's planning board and committee violated state law when adopting a master plan last year. Instead, the board members played to developers' interests, lawyer Michele R. Donato said Wednesday.

-The planning board did not follow state Municipal Land Use Law, particularly when it comes to considering environmental impact and requiring or preserving open space.

-There are inconsistencies between ordinances passed by the township committee and the directives of the planning board, particularly related to road improvements that must come before rezoning.

-Committeeman Meir Lichtenstein had a conflict of interest, and the mayor's designee on the planning board should have been disqualified because she does not live in Lakewood.

Lakewood News Network

LakewoodNewsNetwork
A social media website with all of Lakewood News. Follow for the latest News, Updates, and Events in Lakewood, New Jersey. 
Website:coming soon. LakewoodNewsnetwork.com
Email: LkwdNewsNetwork@gmail.com
Twitter: @lakewoodnewsnet
Instagram: @lakewoodnewsnetwork 
💰IT'S GIVEAWAY TIME!💰💲 2 SIMPLE STEPS TO WIN A $50 VISA CARD TO ANYWHERE OF YOUR CHOICE!
1. Follow @lakewoodnewsnetwork 
2. Tag 4 friends that would like to win.

Wednesday, January 17, 2018

Video: CERT Training Course

Community Emergency Response Team Training course in Lakewood.
 Videos Courtesy of Rafi King.


Oif Simchas Lakewood January 17, 2018

-Chasuna: Schiff- Shenker Fountain ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Horowitz- Gordon Lake Terrace hall
-Chasuna: Teitz- winkler Neemas Hachaim hall

Security Guard Program for 108 Yeshivos in Lakewood

Armed Security guards in yeshivos to help with unruly children. 

The Boe accepted bids for the non public schools for the Nonpublic School Security Program. The bids will be opened today January 17, 2018.
See Full proposal HERE
-Armed and unarmed security officers, at Yeshivos and schools
- The post security officer will assist the principal of the school, in all cases of missing children, emergency situations including any medical emergencies and any unruly or disruptive child.

The Lakewood Board of Education seeks from New Jersey licensed security companies, competitive proposals and pricing to provide to the nonpublic schools located in Lakewood, NJ, armed and unarmed security officers, services to be funded by the Nonpublic Security State Aid.
The Lakewood Community receiving the Non-Public School Security Program Funds consists of one hundred eight (108) private schools which are religious institutions. The religious aspect of the schools are an important factor when providing services for them as 98% of the schools are separated by gender creating a unique target audience for each school. In addition, due to the
religious nature, a strict dress code is adhered to for any service provider who is to provide services in the non-public schools.

 Missing Child; Illness of Child; Unruly Behavior of Child The post security officer will assist the principal of the school, in all cases of missing children, emergency situations including any medical emergencies and any unruly or disruptive child. It is preferred that the security officer have defibrillator training.


A Gutten Chodesh


Tuesday, January 16, 2018

TVOL: Former Planning Member Attributes removal from Board to Vote against Masterplan

Former Lakewood Planning board member Mr. follman who forced positive changes to the masterplan before it was implemented and voted on. Reports surfaced that Mayor Coles was pressured to remove him by not reappointing him to the board for which he served on for many years. In an interview with The Voice Of Lakewood, Mr Follman  attributed his removal from the board to his dissenting vote on the Master plan.  TVOL reached out to Mayor Coles who declined to comment on the matter but he said the non reappointment had no connection to how he voted on the Planning board.

Oif Simchas/Events Lakewood ראש חודש שבט תשעייח

-Chasuna: Melman- Karman  Fountain Ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Mandel - Moldaver at Ateres Reva hall
-Zichron Mattel Bochurim Parlor Meeting event at Bais Yitzchok 7:15 pm
-Bonei Olam Ladies event at Lake Terrace hall Lakewood

Keren Chassanim Parlor Meeting


Tonight: Lakewood BOE Annual Organization Meeting Preliminary Budget Presentation

LAKEWOOD BOARD OF EDUCATION  PUBLIC MEETING – 7:00 P.M. Monday, Janurary 16, 2018 annual Board Organization Meeting 855 Somerset Avenue Lakewood, NJ
see full Agenda HERE

Kevin Campbell, Interim Board Secretary, will administer the Oath of Office to the newly elected members:
Ada Gonzalez 3 year term – 2018 – 2020
Thea Jackson-Byer 3 year term – 2018 – 2020
Bentzion Treisser 3 year term – 2018 – 2020
Moshe Bender 1 year term – 2018
Chanina Nakdimen 1 year term – 2018

Faith Based and non-profit leaders Visit Lakewood Yeshiva

Faith based and non-profit leaders had a private tour of Beth Medrash Govoha last week. 

Watch Live: Phil Murphy Inauguration

Snow Accumulations possible Late Tonight

Updated: Ocean county expect to get less than New inch.
The NWS is forecasting some snow to hit the NJ coast.  A coating to 2 inches is expected allthough 2-4 is the reasonable worst-case scenario for Monmouth and Ocean counties.
The steady snow starts late tonight and lasts through tomorrow am NW of NYC. N&W expect a general 2-5 inches but once you get to NW NJ/ near I84 expect 3-6+. 
So the further you away from the coast the better chance of seeing snow accumulation. 

Yom Kippur Kotton Minyanim Erev Rosh Chodesh Shevat 5778 ער"ח שבט תשע"ח

Minyanim for Mincha and Yom Kippur Katan in Lakewood

Kol Shimshon
Somerset Walk 1:20 pm
Hearthstone Tiferes Shmuel 1:15 (941 Princewood Ave)
- Chateau Park 1:10
-Lev Avos 14th street  1:20 pm
-B"M Westgate 1:15 pm
-Alumni 1:45pm
-B"M Kelmwoods Westgate 2:45pm
-Satmar BM every bottom of the hour

Shiva Info

Mishpachas Notis  is sitting Shiva for their Father Rav Dovid Ozer Zt"l at 331 Autumn Rd. Lakewood, NJ.
Shacharis:  8:00 am
Minchah:  2:00 pm
Maariv:  8:00 pm
Getting up from Shiva on  Wednesday morning, January 17.


Monday, January 15, 2018

Oif Simchas/Events Lakewood, NJ January 15, 2018

-Chasuna: Bakst Nierenberg Neemas hachaim hall
-Chasunah Glustein- Roberg Fountain Ballroom Lakewood Cheder

-Bnos Yaakov elementary school annual Dinner at Lake Terrace hall 7:30 pm Guest Speaker Rav Moshe Mordechai Lowy shlita, Toronto
-Arachim Lecture for Women  Ateres Yeshaya hall 8:00 pm free admission
-Shalva , BMG Shiurim for women at Bnos Devorah 360 Oak street admission charge

Phil Murphy Innaguration this Tuesday

Governor-elect Phil Murphy will hold his inaugural ball at MetLife Stadium in East Rutherford, This Tuesday night Jan, 16 from 7:00 pm- 11:00 pm. The actual swearing in Ceremony will take pace Tuesday afternoon at the Trenton war memorial from 11:00 AM - 1:00 PM
 . to attend the inaugural you must buy a ticket here following is the schedule for this week:

American Roshei Yeshiva Sign Letter ahead of Changes to Giyus Banos law

A letter signed by American Roshei Yeshiva warns of the new threat to the status quo as it pertains to the IDF deferment of frum girls. New legislation will make it easier for a religious girl to lose her "ptur" status. The Roshei Yeshiva call on anyone who has power to act now and promise to stand firm and fight side by side from the US shores just as previous gedolim in America did. Letter was signed by Rav Ahron Feldman, Rav Malkiel Kotler,  Rav Ahron Shechter, Rav Avrohom Chaim Levin, Rav Shmuel Miller, Rav Yosef Harari Raful, Rav Chaim Bressler,  Rav Asher Kalmanowitz, Rav Eli Kanarek.

Lakewood News Briefs January 15, 2018

-Lakewood public schools closed today  - Martin Luther King Day

-Pedestrian struck and killed last night crossing RT 70 near Vermont Street in Lakewood. Police said 29 year old William Fernando Campo was crossing outside of a crosswalk when he was struck by a car driven by a Manchester woman. 

-Lakewood Police Headquarters shines in blue

-Lakewood Website receives threatening Letter

El Al Plane Finally Lands in EY after Making Emergency Landing in Goose Bay, Canada

Hamodia reports on the EL AL Plane that landed in Canada. The flight Landed this morning in Israel.
By Yosef Caldwell,
An El Al flight en route from New York to Tel Aviv made an emergency landing early Sunday morning in Goose Bay, Canada. Over 15 hours later, the passengers finally disembarked and transferred to a new plane, and were on their way to Israel.

The flight, which had been scheduled to depart JFK Airport at 11:50 p.m. Motzoei Shabbos, took off an hour late, according to Fradel Leser, a passenger who spoke with Hamodia from the plane. Two hours into the flight, they announced that that there would be an emergency landing due to “technical difficulties”; some passengers told Hamodia that they had heard “irregular mechanical noises.”

Sunday, January 14, 2018

All About Lakewood in Williamsburg

Tonight will be a Special Informative Seminar All About Lakewood & the House Buying Process, Arranged by the Developers of the Satmar Lakewood Yishev at  the VYoel_Moshe Hall in Williamsburg.