Friday, June 30, 2017

הגר"ח קנייבסקי 'שיתפללו



במודעה שהתפרסמה היום (ה') נכתב: "לאור המצב המתוח ששורר בתוככי העיר והישיבה בלייקווד שאנשים הובאו תחת עין ביקורת הרשות בבחינת שגגות נעשו להם כזדונות רחמנא ליצלן, ביקשתי שישאלו את פה קדשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי, מה צריך להגיד לטובים שבעם ה' החפצים לעשות רצונו על צד היותר טוב. וענה מרן: שיתפללו והשם יעזור, ובירך מרן את כל אנשי הקהילה בלייקוד.


From bhoco.il

2 comments:

  1. Thank you getting this brocha !

    ReplyDelete
  2. אמן כן יהי רצון

    ReplyDelete