Friday, January 19, 2018

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת בא

Friday, January 19, 2018 / ג׳ שבט תשע״ח לייקווד

-Candle lighting: 4:42 pm
-Shkiah 5:00 pm
-Weather for shabbos day mostly Sunny high of 50

מעדני הפרשה ערש"ק פר' בא תשע"ח


בס"ד, ערש"ק פר' בא תשע"ח

ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י.
ידידי בעל 'בדחי רבנן' פתר לי קצת מהלחץ, כי דברי תורה שאני כותב זה בבחינת 'זה מה יש', כי אינני מלקט רק כותב מה שנתחדש לי, ועל כן אין ברירה רק לקרא מה שיש (למי שקורא), וגם אם זה משוחזר, אז בדברי תורה לא מזיק אם חוזרים פעם שניה, אך הבדיחות, הקהל לא מוותר ורוצה טרי טרי תנור ראשון, וזה מהווה בעיה. אז תיתי לו לבעל ה'בדחי' שמיקל מעלי את העול, ואני מקווה שמבין שנינו יצא משהו שיעלה חיוך על השפתיים כי זאת המטרה. אבל ודאי שירשה לי קצת להוסיף נופך על שלו. כתב ב'בדחי' ששאלו לחילוני אחד, אם יודע את 'עשרת המכות', ענה 'מעולם לא ראיתי את 'הסרט המכות',

When 3 Shevat Falls Out on a Friday = Cold Winter

 Whenever Rosh Chodesh Shevat falls on a Wednesday,  then the winter will be very cold and lots of snow. 
The פרי  מגדים quotes from
 the אליה רבא in the name of אייזק דרשן.  

הן דבריו בסימן תרפ"ה אות ד': "מצאתי כתוב, לעולם כשחל ראש חודש שבט ביום ד' [רביעי], אז 
הוא קור ושלג גדול באותו חורף. והסימן הוא ויג"ש, ראשי תיבות, י'ום ו' = ג' ש'בט [אם יום שישי יחול בתאריך ג' שבט, שאז ראש חודש שבט חל ביום רביעי, וכנ"ל, אז אנו דורשים את הראשי תיבות של המילה "ויגש" בסדר הפוך ש'לג ג'דול י'רד ו'קור], כי הוא כך בדוק ומנוסה, והיירא את דבר ה' הניס וכו' [כלומר, מי שמאמין לדברי חז"ל שנאמרו מפי ה', יכין עצמו בחורף זה לשלג ולקור]". עד כאן לשונו.
 דבריו הובאו גם בספר "מגן אברהם" בחלק "אשל אברהם", סוף סימן תרפ"ה.
Source

מת מצוה חסד של אמת

Chesed shel Emes.
If anyone is available & wants to make a kiddush Hashem- funeral  is 10:30 am @ Belkoff Goldstein chapel 313 Second St Lakewood, NJ 08701 for a Jewish lady who was supposed to be cremated & family finally agreed to a Jewish burial. Can use a minyan there. Burial is in Freehold

Thursday, January 18, 2018

Circus Continues at the Lakewood planning Board

 Last night at the township committee meeting Mayor Coles announced that a Planning board member resigned after he was only on for 1 week. Mr. Aaron Shain who was appointed on January 7th submitted his resignation. 

The Mayor than  added 2 new members (watch Video HERE minute 11:00)
one of them appears to be a Jackson resident according to the Lakewood List. Mr. Levy Isaacson was added to the 4 year term and Mr. Jacob Meyer for a 1 year term. The next Scheduled Planning board meeting is this coming Tuesday the 23rd of January.

In another slap in the face to Lakewood residents the township committee voted on a resolution taking away a  turning center lane by Somerset and county line

Pedestrian struck and killed After Serious Head Injury

Updated: A Pedestrian was struck and killed by a vehicle after being hit earlier near rt 88 and Clover street in Lakewood. It happened at about 9:45 pm. The patient was taken to Kimball Hospital and was pronounced dead. This is the second time in week where a pedestrian was stuck and killed while crossing Lakewood streets at night in the dark. A investigation is underway at the scene, road is closed.

Oif Simchas Lakewood January 18, 2018

-Vort: Hachosson: Eli Jacobovitch  to Hakallah Yitty Zellinger at Ohr Tuvia 969 East End Lakewood, NJ 7:30 pm
-Chasuna: Lampert- Chapler ateres Chana hall bais Faiga
-Chasuna: Stern- Cohen Fountain ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Anisfeld- Friedman Lake Terrace hall
-Rabbi Uri Zohar will speak tonight at 953 E.  County Line Rd 9:15 pm.
-Tomchei Shabbos Parlor Meeting 9 Harvest ct, Jackson

BDE

Petirah of Mrs. Sheva Shurkin (47)  Aishes Rav Yaakov Moshe Shlita Levaya 8:30PM 7th Street Chapel Lakewood. She was a Art teacher to many Children in Lakewood. TNZBH

Lakewood Township Committee Meeting tonight

Lakewood Township Committee meeting tonight January 18, 2018 Municipal Building 7:30th
Watch Live HERE
On The AGENDA:
-Street Vacations at Oak and Vine
-Tax Abatements for facilities at Kikar Shabbos and Cedarbridge properties
- Requesting the county remove the center lane by Somerset and County line Rd.
-Rescind previous resolution 2017-438
-Appointing board members

1. Resolution Of The Township Of Lakewood, County Of Ocean, State Of New
Jersey, Appointing Members To The Lakewood Township ADA Compliance
Committee And Disabilities Commission
2. Resolution Of The Township Of

Eagle Ridge Residents File Lawsuit Against Master Plan and Township

APP reports, A group of residents at Eagle Ridge Development in Lakewood has filed a civil lawsuit alleging township leaders mishandled the planning process that has threatened to turn Eagle Ridge Golf Club into a 1,000-home complex. The lawsuit names the Lakewood planning board, township committee and GDMS Holdings as defendants.

A lawyer for the Fairways Homeowners Association, said the township's planning board and committee violated state law when adopting a master plan last year. Instead, the board members played to developers' interests, lawyer Michele R. Donato said Wednesday.

-The planning board did not follow state Municipal Land Use Law, particularly when it comes to considering environmental impact and requiring or preserving open space.

-There are inconsistencies between ordinances passed by the township committee and the directives of the planning board, particularly related to road improvements that must come before rezoning.

-Committeeman Meir Lichtenstein had a conflict of interest, and the mayor's designee on the planning board should have been disqualified because she does not live in Lakewood.

Lakewood News Network

LakewoodNewsNetwork
A social media website with all of Lakewood News. Follow for the latest News, Updates, and Events in Lakewood, New Jersey. 
Website:coming soon. LakewoodNewsnetwork.com
Email: LkwdNewsNetwork@gmail.com
Twitter: @lakewoodnewsnet
Instagram: @lakewoodnewsnetwork 
💰IT'S GIVEAWAY TIME!💰💲 2 SIMPLE STEPS TO WIN A $50 VISA CARD TO ANYWHERE OF YOUR CHOICE!
1. Follow @lakewoodnewsnetwork 
2. Tag 4 friends that would like to win.

Wednesday, January 17, 2018

Video: CERT Training Course

Community Emergency Response Team Training course in Lakewood.
 Videos Courtesy of Rafi King.


Oif Simchas Lakewood January 17, 2018

-Chasuna: Schiff- Shenker Fountain ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Horowitz- Gordon Lake Terrace hall
-Chasuna: Teitz- winkler Neemas Hachaim hall

Security Guard Program for 108 Yeshivos in Lakewood

Armed Security guards in yeshivos to help with unruly children. 

The Boe accepted bids for the non public schools for the Nonpublic School Security Program. The bids will be opened today January 17, 2018.
See Full proposal HERE
-Armed and unarmed security officers, at Yeshivos and schools
- The post security officer will assist the principal of the school, in all cases of missing children, emergency situations including any medical emergencies and any unruly or disruptive child.

The Lakewood Board of Education seeks from New Jersey licensed security companies, competitive proposals and pricing to provide to the nonpublic schools located in Lakewood, NJ, armed and unarmed security officers, services to be funded by the Nonpublic Security State Aid.
The Lakewood Community receiving the Non-Public School Security Program Funds consists of one hundred eight (108) private schools which are religious institutions. The religious aspect of the schools are an important factor when providing services for them as 98% of the schools are separated by gender creating a unique target audience for each school. In addition, due to the
religious nature, a strict dress code is adhered to for any service provider who is to provide services in the non-public schools.

 Missing Child; Illness of Child; Unruly Behavior of Child The post security officer will assist the principal of the school, in all cases of missing children, emergency situations including any medical emergencies and any unruly or disruptive child. It is preferred that the security officer have defibrillator training.


A Gutten Chodesh


Tuesday, January 16, 2018

TVOL: Former Planning Member Attributes removal from Board to Vote against Masterplan

Former Lakewood Planning board member Mr. follman who forced positive changes to the masterplan before it was implemented and voted on. Reports surfaced that Mayor Coles was pressured to remove him by not reappointing him to the board for which he served on for many years. In an interview with The Voice Of Lakewood, Mr Follman  attributed his removal from the board to his dissenting vote on the Master plan.  TVOL reached out to Mayor Coles who declined to comment on the matter but he said the non reappointment had no connection to how he voted on the Planning board.

Oif Simchas/Events Lakewood ראש חודש שבט תשעייח

-Chasuna: Melman- Karman  Fountain Ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Mandel - Moldaver at Ateres Reva hall
-Zichron Mattel Bochurim Parlor Meeting event at Bais Yitzchok 7:15 pm
-Bonei Olam Ladies event at Lake Terrace hall Lakewood

Keren Chassanim Parlor Meeting


Tonight: Lakewood BOE Annual Organization Meeting Preliminary Budget Presentation

LAKEWOOD BOARD OF EDUCATION  PUBLIC MEETING – 7:00 P.M. Monday, Janurary 16, 2018 annual Board Organization Meeting 855 Somerset Avenue Lakewood, NJ
see full Agenda HERE

Kevin Campbell, Interim Board Secretary, will administer the Oath of Office to the newly elected members:
Ada Gonzalez 3 year term – 2018 – 2020
Thea Jackson-Byer 3 year term – 2018 – 2020
Bentzion Treisser 3 year term – 2018 – 2020
Moshe Bender 1 year term – 2018
Chanina Nakdimen 1 year term – 2018

Faith Based and non-profit leaders Visit Lakewood Yeshiva

Faith based and non-profit leaders had a private tour of Beth Medrash Govoha last week. 

Watch Live: Phil Murphy Inauguration

Snow Accumulations possible Late Tonight

Updated: Ocean county expect to get less than New inch.
The NWS is forecasting some snow to hit the NJ coast.  A coating to 2 inches is expected allthough 2-4 is the reasonable worst-case scenario for Monmouth and Ocean counties.
The steady snow starts late tonight and lasts through tomorrow am NW of NYC. N&W expect a general 2-5 inches but once you get to NW NJ/ near I84 expect 3-6+. 
So the further you away from the coast the better chance of seeing snow accumulation. 

Yom Kippur Kotton Minyanim Erev Rosh Chodesh Shevat 5778 ער"ח שבט תשע"ח

Minyanim for Mincha and Yom Kippur Katan in Lakewood

Kol Shimshon
Somerset Walk 1:20 pm
Hearthstone Tiferes Shmuel 1:15 (941 Princewood Ave)
- Chateau Park 1:10
-Lev Avos 14th street  1:20 pm
-B"M Westgate 1:15 pm
-Alumni 1:45pm
-B"M Kelmwoods Westgate 2:45pm
-Satmar BM every bottom of the hour

Shiva Info

Mishpachas Notis  is sitting Shiva for their Father Rav Dovid Ozer Zt"l at 331 Autumn Rd. Lakewood, NJ.
Shacharis:  8:00 am
Minchah:  2:00 pm
Maariv:  8:00 pm
Getting up from Shiva on  Wednesday morning, January 17.


Monday, January 15, 2018

Oif Simchas/Events Lakewood, NJ January 15, 2018

-Chasuna: Bakst Nierenberg Neemas hachaim hall
-Chasunah Glustein- Roberg Fountain Ballroom Lakewood Cheder

-Bnos Yaakov elementary school annual Dinner at Lake Terrace hall 7:30 pm Guest Speaker Rav Moshe Mordechai Lowy shlita, Toronto
-Arachim Lecture for Women  Ateres Yeshaya hall 8:00 pm free admission
-Shalva , BMG Shiurim for women at Bnos Devorah 360 Oak street admission charge

Phil Murphy Innaguration this Tuesday

Governor-elect Phil Murphy will hold his inaugural ball at MetLife Stadium in East Rutherford, This Tuesday night Jan, 16 from 7:00 pm- 11:00 pm. The actual swearing in Ceremony will take pace Tuesday afternoon at the Trenton war memorial from 11:00 AM - 1:00 PM
 . to attend the inaugural you must buy a ticket here following is the schedule for this week:

American Roshei Yeshiva Sign Letter ahead of Changes to Giyus Banos law

A letter signed by American Roshei Yeshiva warns of the new threat to the status quo as it pertains to the IDF deferment of frum girls. New legislation will make it easier for a religious girl to lose her "ptur" status. The Roshei Yeshiva call on anyone who has power to act now and promise to stand firm and fight side by side from the US shores just as previous gedolim in America did. Letter was signed by Rav Ahron Feldman, Rav Malkiel Kotler,  Rav Ahron Shechter, Rav Avrohom Chaim Levin, Rav Shmuel Miller, Rav Yosef Harari Raful, Rav Chaim Bressler,  Rav Asher Kalmanowitz, Rav Eli Kanarek.

Lakewood News Briefs January 15, 2018

-Lakewood public schools closed today  - Martin Luther King Day

-Pedestrian struck and killed last night crossing RT 70 near Vermont Street in Lakewood. Police said 29 year old William Fernando Campo was crossing outside of a crosswalk when he was struck by a car driven by a Manchester woman. 

-Lakewood Police Headquarters shines in blue

-Lakewood Website receives threatening Letter

El Al Plane Finally Lands in EY after Making Emergency Landing in Goose Bay, Canada

Hamodia reports on the EL AL Plane that landed in Canada. The flight Landed this morning in Israel.
By Yosef Caldwell,
An El Al flight en route from New York to Tel Aviv made an emergency landing early Sunday morning in Goose Bay, Canada. Over 15 hours later, the passengers finally disembarked and transferred to a new plane, and were on their way to Israel.

The flight, which had been scheduled to depart JFK Airport at 11:50 p.m. Motzoei Shabbos, took off an hour late, according to Fradel Leser, a passenger who spoke with Hamodia from the plane. Two hours into the flight, they announced that that there would be an emergency landing due to “technical difficulties”; some passengers told Hamodia that they had heard “irregular mechanical noises.”

Sunday, January 14, 2018

All About Lakewood in Williamsburg

Tonight will be a Special Informative Seminar All About Lakewood & the House Buying Process, Arranged by the Developers of the Satmar Lakewood Yishev at  the VYoel_Moshe Hall in Williamsburg.

Oif Simchas/Events Lakewood January 14, 2018

-Vort: Hachosson Reuvein Rosenfeld to Hakallah Gtty Tesser Bas R' Ezra at khal Anshei Sefard R' Blech's shu 1250 Madison Avenue Lakewood 6:00 pm

-Vort: Hachosson Moshe Penfil to Hakallah Gruenbaum Bas R' Nosson at B"M Zichon Yoel 1014 Lawrence Avenue  Lakewood 2:00 pm- 5:00 pm

-Vort: Hachosson Aharon Hauptman to Hakallah Meira Simons Bas R' Yaakov at 23 Pressburg Lane, Lakewood 4:00 pm- 7:00 pm

-Yartzheit Gathering For Harav Shmuel Barenbaum Zatzal at B"M Chevra Lomdei Torah 617 5th street 10:00 pm Divrei Zikaron Harav Yisroel Ginsburg shlita

-Parlor Meeting Yeshiva Ohr Avrohom Chaim at 1499 Towers street (Between Albert & New Hampshire) 7:00 pm Divrei Brach Harav Shlomo Feivel Schustal Shlita

-Annual Lakewood Hatzolah members appreciation Dinner. (Boro Park Units covering Lakewood)

Shloshim event In Lakewood for Harav Shteinman ZT"L


Photos January 14, 2017

Parlor Meeting for Beer Hagolah, Rav Kotler, Rav Svei at the home of R' Yosef Tabak
Rubashkin in Lakewood at the Home of Rav Malkiel Kotler

Saturday, January 13, 2018

Melava Malka Motzei Shabbos Parshs va'eira 5778 Lakewood

-B'M Zichron Yoel Annual Melava Malka 1014 Lawrence Avenue Lakewood 8:30 pm Guest Speaker Harav Yeruchem Olshin Shlita
-Hachtara of Rav Simcha Bunim Londinski as Rav of B'M  Ohr Gedalyahu 1201 Manor Drive at 8:15 
-B"M Khal Chasidei East 5th street Lakewood Melava Malka at 43 Holly Street 8:30 pm
-Khal D'Brookwood Melava Malka  at the public school 7:45 Drasha by Rav Uren Reich Shlit
-Chesterfield Commons Melava Malka 8:00 pm
-Siyum Hashas Arlington Shul 8:45 pm

Friday, January 12, 2018

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת וארא שבת מברכים חודש שבט

Erev Shabbos Kodesh/Shabbos Mevorchim Parshas Va'eira Friday 25 Teves 5778/January 12, 2018

-Candle lighting: 4:34 pm
-Shkiah: 4:52 pm
 Rosh Chodesh is on Wednesday January 17
Molad  will be Wednesday night 2:25 am and 2 chalakim
Weather: Shabbos Day showers end in the morning hi of 52 mostly cloudy and Breezy

Coventry Shabbos

Thursday, January 11, 2018

CHEMED South Lakewod/Toms River

CHEMED Representatives met with the Belzer Dayan of Lakewood along with other representatives of the chasidishe kehillos of South Lakewood/Toms River to discuss the opening of a health center for the area. The township already allocated a property to chemed at rt 9 south.

Oif Simchas Lakewood January 11, 2018

-Chasuna: Rosenthal- Brody at Lake Terrace hall
-Chasuna:  Sacks- Sussman at Neemas Hachaim hall
-Chasuna: Shulman- Mintz Fountain Ballroom Lakewood Cheder

-Hisvadus Reb Laima Wilhelm 814 E. County line Rd 10:00 pm
Tiferes Shtreimals now on sale in harmony Park tonight 8-11 pm

Photos: Rubashkin visits Lakewood


LNN Video: Rubashkin Visits Reb Yeruchom Olshin

Rubashkin coming to Lakewood for Private Meeting With the Roshei Yeshiva

Reb Shalom Mordechai Rubashkin will be in Lakewood to personally meet the Roshei Yeshiva and thank them. The Lakewood community was there for him from the get go to right the injustice that was done to him. The Rosh Yeshiva Harav Yeruchom Olshin paid a visit to Otisville during the Summer.  Reb Shalom Mordechai has a tremendous Hakoras hatov to the shtut. Reb Pinchos Lipscutz editor of the Yated Neeman is expected to accompany Shalom Mordechai at the meeting. He will go to the homes of Rav Olshin and Reb Malkiel solitaire at 3:45pm.

CDC: E. Coli Outbreak Linked to Romaine Lettuce Appears to be Over

Letter by Lakewood Pediatrician's


Lakewood Rosh Yeshiva Visits Rav Aaron Shechter Shlita

         

                                       תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם  
After outsiders attempted to cause machlokes and strife, the Lakewood Rosh Yeshiva Harav Yeruchem Olshin Shlita paid a visit to Chaim Berlin. The R"Y asked mechila for the false reports that were made by certain individuals who misconstrued his words.  The Lakewood Rosh Yeshiva gave a set of his seforim, Yoreach Moadim as a gift.

TBL: Turmoil and Corruption at the Planning Board

Cross posted from TBL Take back Lakewood

Suddenly, out of left field, a proposal surfaced at the January 9th meeting from Ian Goldman. Ian is a criminal defense attorney whose only experience in land use was some time spent on a zoning board. No one knew about this proposal before the meeting on January 9th because it didn't exist yet!! With a deadline of Dec 15th long gone, Ian craftily drafted a proposal which he pre-dated to December 7th, and then the Township stamped it as received on January 9th 2018! 34 days after it was supposedly written and 25 days after the deadline! 

The (Lakewood) Planning Board is currently enveloped in tremendous turmoil. This past Sunday was the Township's reorganization meeting. Earlier that day, 2 members who were prepared to be added to the Planning Board that evening - resigned before they were even appointed! 2 more members - Grunberger and Franklin - had resigned from the board but were dragged back into service due to the sudden lack of new people to fill the seats. They reluctantly attended the Planning Board meeting this week and are just waiting for new appointees so that their resignations can take effect.

Two new members were appointed to the Planning Board. Aaron Shain (who didn't attend his first meeting!!) and Chaim Sable (see here for more on him). On Tuesday night, January 9th, the Planning Board met for their first meeting. They voted to re-appoint Herzl as their Chairman. Then they needed to vote on what for the last 13 years was just a procedural matter - reappointing John Jackson as the Board's attorney.

The board went into the back room to discuss - and emerged a full 40 minutes later with a bombshell - they are considering appointing a new Planning Board attorney to replace John Jackson. 

Wednesday, January 10, 2018

Oif Simchas Lakewood January 10, 2018

Vort: Hachosson Tzvi Brisman to Hakallah Baila Wilschanski Bas R' Dovid at Tiferes Bais Yaakov Hall 613 oak street Lakewood 7:00 pm
-Vort: Hachosson Yisrael Kugelman to Leah Mindy Schwartz bas R' Yaakov Shalom at Shemen L'Mincha hall 2 Milano Drive Lakewood 7:30 pm
-Vort: Hachosson Eliezer Lipshitz to Hakallah Miriam Kleinbard Bas R' Zev at B'M Ohr Meir 30 5th street lakewood, NJ 7:30pm
-Chasuna: Pomerantz- Levovitz Ateres Reva hall
-Chasuna: Mandelbaum- Lefkowitz Ne'emas Hachaim hall

BD"E

Updated: Levaya 9:15 am at The Lakewood Chapel off 7th Street. 
Petirah of Reb Dovid Ozer Notis ztl. He was niftar late this afternoon at Jersey Shore Medical Center at the age of 73. He was originally from Cleveland and moved to Lakewood 8 years ago. He learned in zichron Shneur Bais Medrash. He is survived by ybl"c his wife(nee Gluck) and children R' Shimon Dov R' Yosef R' Chaim R' Moti R' Tanchum R' Yitzie R' Moishe.  Levaya will be tomorrow 9:15am  at the Lakewood chapel Kevura in Eretz Yisrael.
TNZBH

Tonight: Public Hearing For Water Rate Increase

If you live a town where your water is supplied by New Jersey American Water company, the cost of your water service may be going up, possibly as much as 18 percent for residents in the Monmouth and Ocean County area, under a proposed rate increase.
 For Lakewood residents the proposed increase is about $10 on the monthly bill for the water charge and an additional $5-8$ increase on the Sewer portion.
see breakdown HERE
From Patch.com/ Lakewood
A public hearing on the proposed increase is set for 6 p.m. on Wednesday, Jan. 10, at the Howell Township Municipal Building, 4567 Route 9 North, Howell. The hearing will be in the main meeting room on the second floor of the building.

New Jersey American filed the request for the rate increase in September, saying the increase is needed to offset upgrade its systems since 2015.

Frogs Here Frogs There

Parshas Va'eira The Frogs are jumping at Gelbstein's Bakery in Lakewood. The famous cupcakes are back. 415 Clifton Avenue Lakewood,  NJ.

LIC Reorganization Meeting Today

Lakewood Industrial commission Annual reorganization meeting January 10, 2018 11:30 am Municipal building conference room C

2. ELECTION OF 2018 OFFICERS: • S. Reinman, presiding
3. COMMENTS FROM THE LIAISON /
TOWNSHIP COMMITTEE:

LFD: Fire Budget Tax increase of $1.3 Million for 2018

Lakewood taxpayers will have to pay more taxes to cover the Fire Budget for 2018. Despite the fact that there is a $29 million surplus in the township municipal budget. The proposed budget is $6,310,957.00. Last years budget was $5,019,295 a tax increase of 1.3 million dollars over last years budget despite all the new construction. Residents will have a chance at the polls in Feburary to approve or disapprove the budget. The Fire District part of the local taxes is 2.36%. Even if its voted down the township can make a small modification and pass it. Last year It was originally  $5,029,295 but was defeated at the polls. The town amended by a reduction in expenditures of $10,000 to result in a budget of $5,019,295. The assesment in calculating the taxes are.070 for every $100,000.Tuesday, January 9, 2018

Oif Simchas Lakewood January 9 , 2018

-Chasuna: Friedman- Schneck at Fountain Ballroom Lakewood Cheder
-Tenoim: Hachoson Yaakov Yosef shpitzer to Hakallah Malka Weisbloom bas Admor M'Shedlitz At Yeshiva Ktana hall 120 Second street Lakewood

Socially Off Fundraising

Reb Michel goes fundraising for Yeshiva Ateres Yisroel's building campaign. First stop is Reb Viggy.  To see Part 2, come to The SOCIAL CUE at Epstein's Meats in Lakewood on January 21st, from 7:00 PM and on. All proceeds to Yeshiva Ateres Yisroel building campaign

Tax Dollars at work "Free" Networking event paid for by Lakewood taxpayers

Resolution 17-11-2 Authorizing a sub-recipient agreement with Lakewood Community Services Corporation under UEZ 2017-3: Business Assistance Initiative 7 - $96,650.
 -Resolution 17-11-3 – Authorizing UEZ Project 2018-1 – Zone Projects Management and Administration 2018 ($325,000) 

Tonight: Lakewood Planning Board Reorganization Meeting

Mayor Coles and the Township committee took Mr. Louie Follman off the Planning board after he apparently did not give developers what they wanted. They did not reappoint him this year. Mr. Follman a long time Lakewood resident fought for the Lakewood community by implementing positive changes in the master plan against the wishes of developers and some committee men. He was replaced by a newcomer who is said to be developer friendly according to a report on the First Amendment Activist Website
LAKEWOODPLANNING BOARD 
AGENDA Tuesday, January 9, 2018 6:00 P.M.
2. REORGANIZATION A. OATH OF OFFICE
Class I Member-one year appointment to December 31, 2018 

Heavy Traffic Delays in Morning Commute

Traffic this morning in Lakewood was backed up for 30 minutes due to  the weather. Buses were delayed and some did not show which had more cars on the road contributing to the back ups.

Regular Busing Today

This morning Tuesday January 9th, there will be regular scheduled busing in Lakewood. In some developments buses will not enter the side streets.

Monday, January 8, 2018

At the BMG Shivti Yarchei Kallah 5778


Oif Simchas Lakewood January 8, 2018

-Chauna: Lesser- Kalisch at Ateres Chana Hall Bais Faiga
-Chasuna: Weiss- Orlander  Neemas hachaim hall
-Parlor Meeting at the Bais Horaah on behalf of chanichei hayeshivos school in Netivot. Rav mottel Dick shlita will speak at 10:45 pm delivering a personal message from the Brisker Rosh Yeshiva shlita 401 Madison Avenue Lakewood, NJ

NWS: Winter Weather Advisory for ocean County

A weather  advisory remains in effect until midnight.  Freezing rain and some sleet is expected. The ice will cause Hazardous driving conditions during the evening commute. The LPD issued a travel advisory for this evening telling drivers to take it slow.  A 1/2 in of freezing rain and sleet is expected  between 5pm-11pm.

Tonight: Zoning Board Meeting Reorgnazation

Lakewood ZONING BOARD OF ADJUSTMENT JANUARY 8, 2018 7:00 P.M. Watch Live Stream HERE
Agenda HERE
3. REORGANIZATION – ATTORNEY, ENGINEER, PLANNER
4. REORGANIZATION – COURT STENOGRAPHER, SECRETARY
5. APPROVAL OF MINUTES OF DECEMBER 4, 2017

Appeal # 4036 - County Line Alliance, 1104 East County Line Road, Block 207 Lots 1.01 & 3,  R-15 zone. To create 4 new single family lots.
10. NEW BUSINESS

Reactions on TwitterLFD: Public Meeting Tonight to Adopt 2018 Budget Meeting Location Change to Cedarbridge station 68

The Lakewood Fire District will hold a special meeting today January 8, 2018 at 6:45 PM for the proposed 2018 Budget. It will take place at 733 Cedarbridge in the meeting room station 68 Hook and Ladder 1. The Public Hearing will conclude at 7:00 pm after the budget will be adopted by the Commissioners.  The Budget was only available upon request and not publicized yet. Once adopted, the public will vote on it in the upcoming fire elections.

The fire District voting will take place on shabbos February 17 from 2:00 pm- 10:00 pm, making it the 3rd time Lakewood residents will come out and vote for the Fire district in a 4 months period.

At 7:00 pm the regular scheduled meeting will take place also at the Cedarbridge location items on the agenda:

Matzeiva of Harav Shteinman ZTL


Back to school, Bus stops Snowed In

As schools resume regular schedule following the blizzard, buses in Lakewood will roll once again but expect traffic and delays. The usual bus stops at street corners are still covered in snow with non room to stand around. Parents are asked to be extra careful and supervise the bus stops so kids stand at a safe spot when waiting for the bus. Most sidewalks and street corners are still covered with snow. Roads are narrow with no room to walk on and the high snow mounds block visibility if kids just dart out onto the street.

Also make sure to clear the "Fenderbergs" Large chunks of ice and snow that gather behind the wheel and around the tires it can prevent the tire from turning. After driving make sure to kick off.

Sunday, January 7, 2018

Ray Coles Reappointed as Mayor of Lakewood for 2018 Miller Deputy Mayor, Follman thrown off Planning board

Mr. Louie Follman thrown off the Planning Board by Ray Coles after voting against the Master plan
As expected the Vaad gave the instructions and the committeemen followed. 
Once again Ray Coles the Democrat was voted in 3-2 (including his own vote) for Mayor and Menashe miller who is up for reelection was voted in as Deputy Mayor. Committeeman Albert Akerman  voted against Ray Coles as did Mike Delia but he said it was nothing personal. When Ray was sworn in bob singer complimented his tan coles thanked the commitee for pushing off the meeting a whole week.
Steven Secear was reappointed as Township attorney.

For the Panning Board The following were appointed:
John franklin, Israel Greenberger, shain , Chaim Sabel see HERE ,
justin flancebaum. TBL said Franklin and Grunberger both resigned today but are placeholders while they search new members.
Mr. Louie Follman one of the sane voices who looked out for Lakewood residents and tried to salvage as much from the ill advised masterplan was not reappointed to the board. 
An Outraged Resident spoke up at the meeting and told the members today is not a day of celebration but a day of shame. their family members sould come out and visit them in Prison for all the Blood money they got with the Oak street core and other developments were people in Lakewood are getting killed in the streets.Tonight: Star-K insect Inspection presentation


Oif Simchos Lakewood, January 7, 2018

-Those traveling to the Chaim Berlin Dinner the Yeshiva has arranged additional parking, Dinner will be at Brooklyn Cruise Terminal, Pier 12.

-Mazel Tov to The Lakewood Rosh Hayeshiva Harav Malkiel Kotler shlita and his rebbetzn on the birth of a Grandson born to his son R' Shneur. The bris will be iyh Tomorrow in Mexico at the in laws Rav and rebbetzin Shmuel Baddouch.

-Vort: Hachoson Shragi Goldstein to Hakallah Rena Gross Bas R' Chaim at Rav Gissinger Shul- 175 Sunset Rd Lakewood from 3:00 pm -6:30pm
-Vort: Hachosson Dovid Noach Adelman to Hakallah Brachie Lappa Bas R' Nachman at 5 Omni Court Lakewood, NJ 4:00 - 7:00pm.
-Vort: Hachosson Moishe Rosenberg Ben R' Yossi to Hakalllah Goldie Schonbrun  Bas R' Yitzchok at Westgate Simcha hall 7:30 pm
-Vort: Hachoson Tzvi yehuda Hochman to Hakallah Lieba Malka Grosinger Bas R' Shmiel Aryeh at Shemen Lemincha 2 Milano Dr, 7:00 pm-10:00pm
-Vort: Hachosson Ruvy Censor to Hakallah Blimie Blumenkrantz Bas R' Alexander in Bnos Devorah Hall 360 Oak Street, Lakewood 7:00pm

-Chasuna: Korn- Lampner at Lake Terrace hall
-Chasuna: Wiesenfeld- Leff at Ateres Chana hall Bais Faiga
-Chasuna: Dubin- Kaiyzn Ateres Reva hall

Tonight Lakewoood Township Reorganization meeting, Committee will appoint 2018 Mayor

Its time to pick a mayor for  Lakewood 2018. According to the rotation it should be Issack Akerman's turn but it appears that Ray Coles may be reappointed to be Lakewoods' mayor for 2018. Last year, the township picked  from the Democrat Minority over the republican Majority. Currently the Republicans have a 3-2 Majority.

Previous post: Who Will Be Lakewood mayor in 2018

Township Committee will hold their Annual Reorganization Meeting On Sunday, January 7, 2018 at 7:30 pm at the Lakewood Township Municipal Building, Auditorium, 231 Third Street, Lakewood, NJ.
A reception will be held after the Reorganization Meeting in the Lakewood Township Municipal Building.
Watch it LIVE HERE

Video: Rubashkin speaks on the phone at Lkwd Parlor Meeting

Last Night at the Yeshiva of South Lakewood Parlor meeting R' Getzel Rubashkin called his Father on the phone to give Divrei Bracha. 
Video Courtesy of TRV news by Yosef Travis


15 Below, Friday Temps a High of 60!

A Wind chill advisory remains in effect until 10 am this morning with wind chills expected to range from zero to 15 below zero in most of NJ. The weather will warm up at the end of the week, according to Accuweather on Friday January,12 there will be a high of 60 Degrees in Lakewood!!! Thursday will be a high of 51. No need to go to Florida.

Saturday, January 6, 2018

A Urgent Message from Lakewood Chaveirim

You Took my Spot

I worked hard to shovel out my car, we live in a development and while the spot is not private it would be nice if there was some courtesy were everyone could only park in the spots that they shoveled out for themselves. Its not nice to go an an errand only to come back and find someone parked in the spot that you worked hard to shovel out of. The next available spot was found after circling for 20 minutes. 
Submitted.

Motzei shabbos Parshas Shemos Lakewood 5778

-Parlor meeting Yeshiva of South Lakewood Rabbi Korbman, at 1428 Bellinger Street Lakewood 9:15 Gguest speaker R' Getel Rubashkin will speak about the travails and yeshuah of his father

-Womens event on Behalf of Yeshiva Mkor Chaim (Rav Paller) at Estrea 978 River Avenue 9:15 pm

- Yeshiva Gedolah of Cliffwood annual reception at Orchos Chaim hall 410 Oberlin Lakewood,  NJ 8:15 PM

-Shivti Yarchei Kallah begins at the Hyatt Regency Princeton 8:30 Melava Malka followed by Chavrusa Tumul, 10:00 pm Psicha shiur by Lakewood rosh Yeshiva Harav Yisroel Neuman shlita

-Satmar Rockwell no Avos Ubanim- Nitel

Friday, January 5, 2018

31 in IDF Jails This Week

For all those who were stuck at home for one day in the snow, think of these boys who are locked up in Military Jails. As we head into Shabbos Parshas Shemos, 31 bochurim and kollel yungerleit are imprisoned in military prisons across Israel. 8 did not go to register for a deferral.
23 went to register yet lost their exempt status.
Here are their names to daven

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת שמות

Friday, January 5, 2018 / י״ח טבת תשע״ח Lakewood, NJ
                                                  וַיֵּצֵא אֶל-אֶחָיו, וַיַּרְא, בְּסִבְלֹתָם
-Candle lighting 4:27pm
-Shkiah 4:45pm

shabbos weather: Friday night 5°LO real feel -15° Clear, windy and frigid
Shabbos day hi  15°HI Real Feel -4° Mostly sunny, windy and frigid

הנה חזק ואמץ לאדני כזרם ברד שער קטב כזרם מים כבירים שטפים הניח לארץ ביד
(הפטורה פרשת שמות) "A strong and powerful wind Like a downpour of Hail, a destructive violent wind storm, like a downpour of mighty surging waters..
Lakewood RY yesterday walking to yeshiva

E.coli Outbreak: Avoid Romaine Lettuce for Now, Consumer Reports Says

 Over the past seven weeks, 58 people in the U.S. and Canada have become ill from a dangerous strain of E. coli bacteria, likely from eating romaine lettuce. In the U.S., the infections have occurred in 13 states (California, Connecticut, Illinois, Indiana, Michigan, Nebraska, New Hampshire, New York, Ohio, Pennsylvania, Virginia, Vermont, and Washington state). Five people in the U.S. have been hospitalized and one has died, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). There has also been one death in Canada.

Thursday, January 4, 2018

Bomb Cyclone Storm Updates Lakewood January 2018

-Check Eruv for downed wires
-Roads are ok  avoid hills or non plowed areas, all shopping stores open
-Chaveirim responded to 1369 calls this week 12/29-1/4
-7:45 am LPD: Roads still hazardous
- Several Boys Schools are open for the older grades, no transportation
-LSTA Cancels Friday Busing
-Lakewood Girls schools cancelled for Friday No Busing
Friday January 5th, 2017
-8:10pm LPD Hazardous rd conditions exist Plz refrain from driving if possible plows hard @ work
-Snow Totals for Lakewood around 14-15 inches 
-Deep freeze, sub-zero temps dangerously cold conditions starting tonight  
-Township officials: All Lakewood roads were plowed at least once
-Lakewood Public schools cancelled for Tomorrow Friday Jan, 5
-5:15 storm winding down, 6 degrees tonight
-3:25 pm Jackson NJ got 15 Inches 

Oif Simchas/ Events Lakewood January 4 , 2018

-Chasuna: Rosenberg -Levin Fountain Ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Kuhnreich- Prager at Lake Terrace hall
NOT CANCELLED

-Philly Yeshiva alumni Sinai academy parlor meeting tonight at Columbus Ave shul 1395 Columbus avenue Lakewood, NJ Reception at 8:00 and program at 9:00  The Rosh Yeshiva Reb Yudi Svei  is coming special please come and show support

Lakewood DPW better Response This time Around?

Was your street plowed yet?
The storm is still on but residents hope for a better performance from the DPW. Crews were out this morning picking up garbage while others are out on the roads salting and plowing. The township hired private contractors to plow developments and other areas.
It was two years ago during a major blizzard the committeemen went on video prior to the storm and  reassuring Lakewood residents that all was under control. It took no longer than 12 hours to realize it was one big lie. Half the workers did not show up roads were not touched by plows for days and the town did not dig itself out of the snow for a few weeks. Something had to be done the anger of the residents was palpable and the township knew it cant just get out of the mess with some good PR. The head of DPW was fired and the committee responded by hiring outside contractors to plow the developments. 
Hopefully this time around residents will get a better service for the high taxes.

Parsha Project by GG Lakewood

gourmetglattlakewood #GG ParshaProjects.
Parshas Shemos
Ingredients:
Blue jello 
Green Twizzlers 
lollipop 
Fruit roll up 
Chocolate rocks 
For rice crispy treats:
3/4 Container Marshmallow fluff 
1/2 box rice crispy treat
1/2 stick margarine
Melt the margarine under a low flame add the marshmallow fluff and melt that too. Shut the flame and add the rice crispies and mix all together. .
Directions: Prepare the blue jello and place in a clear bowl. Cut up green Twizzlers and place inside the jello on side. Scatter the chocolate rocks in front of it. Create the marshmallow treats in the shape of a cradle to the best of your ability. Place inside a lollipop with a fruit roll up wrapped around the stick for the "baby". Enjoy 😊

Making fun of our precious Morahs

A dedicated Lakewood morah sent home a note with the children ahead of the snow storm. She  informed the kinderlach that they can call in to a phone conference  for davening and for Parsha. The morah is obviously teaching the girls Hebrew and sprinkled some Hebrew words on the note. Little did this Morah know that this small note that was sent home to maybe 20 kids was posted on the internet and gone viral on social media. Besides for the fact that a private note was publicized the haters were quick to the trigger poking fun at the use of some words in Lashon hakodesh. It gave fodder to the Lakewood bashers on a bored snowy day. What is even more alarming how social media become the place where private encounters, conversations or actions of unassuming people are publicized for the world to see. We get an enjoyment and amused watching clips of people in an embarrassing or compromising moment. People are being recorded without their knowledge in a public place minding their own business and before they know it, their actions become someone's enjoyment. 
welcome to social media, setting the new norms of society.

Wednesday, January 3, 2018

Oif Simchas/Events Lakewood January 3rd, 2018

Chasuna: Werner- Deutsch Ateres Reva hall
-Chasuna: Weinstock- Kinraich Fountain ballroom  Lakewood Cheder
Engaged: Naftuli Bursztein to Hadassa Schmelczer lchaim at 23 E. 7th

-Telshe Chicago Alumni event at Bnos Devorah hall 360 Oak street Lakewood 7:30 pm
-Parlor meeting for R' Lebermanch at 1011 Hearthstone 7:30-11:30 pm
-Parlor meeting for Yeshiva Ruach HaTorah (Rabbi Berger's) at 7:30 1250 Del Mar Rd

Mad Rush at Lakewood Stores Ahead of Storm

It looks like Erev Yom Tov as shoppers are packing the grocery stores stocking up on food for Shabbos before the storm hits.

-Gourmet Glatt is no longer taking delivery orders for today.
-NWS upped snow estimate 6-8 inches for Ocean county.

-Lakewood weatherman predicts 8-14 inches in the town.

-LFD: keep Fire Hydrants clear of snow
Due to the impending snow storm, the Lakewood Board of Fire Commissioners in
conjunction with Fire Chief Mike D’Elia Jr. and the members of the Lakewood
Fire Department, remind residents to refrain from shoveling or plowing snow on
top of or in close proximity to fire hydrants.
Residents are urged to keep the fire hydrants in their neighborhood clear of snow and debris. Winter storms can often hide fire hydrants under a mountain of snow making them impossible to find quickly.

Shiva Info

Mispachas Sender sitting shiva for ther Father Zt'l at 142 Powderhorn Drive Lakewood, NJ. Shachris 7:30 Mincha at 4:15 Marriv at 8 o'clock . Getting up Sunday Morning.

Mispachas Kanarek sitting Shiva for their Mother A'H at 125 E. 8th Street Lakewood off Park. Schachris 8:00 Mincha 1:40 Maariv 7:30 R' Yaakov Getting up Thursday Morning. R' Reuvain Getting up Sunday morning.

Mishpachas Aberbach sitting shiva for their

Some Purim Shtick now Legal in NJ

Walk into any store in NJ and they are now selling party snappers and other purim shtick.
New for 2018, Sparklers, party poppers and snappers are now legal in NJ. Christie signed legislation back in June, legalizing "non-explosive, non-aerial" fireworks in New Jersey. That means stores are allowed to sell sparklers, glow-worms, snakes and smoke devices in the state for the first time in decades. The law also legalized some small novelty fireworks that act as noisemakers, including party poppers and snappers that bang when they are thrown on the ground. 

Storm Update

The Jersey Shore is expected to see 4-7 inches of snow, while the rest of New Jersey could get 1 to 4 inches. A winter weather advisory is also in effect in South Jersey, while a hazardous weather outlook has been issued for the rest of New Jersey.

The snow should end by Thursday night, but it won't be melting anytime soon. The high temperature on Friday will be around 25 degrees. It will be even colder on Saturday with a high near 11. The predicted wind chill temperature at 8 a.m. Saturday: 8 degrees below zero.

The worst of the storm will hover 20 to 50 miles, or more, off the Jersey Shore But it could produce winds throughout New Jersey exceeding 45 mph.

Besides wind that could knock down trees, signs and poles, there could be incredibly poor visibility on the roadways. And after the snow exits, the temperatures will dip into the polar vortex range with some of the coldest air of what has, at just two days old, already been a bone-chilling year.

Tuesday, January 2, 2018

Oif Simchas Lakewood January 2nd, 2018

Update: R' Getzel Rubashkin Coming to Lakewood Motzei Shabbos at Yeshiva Gedolah Of  South Lakewood Parlor Meeting.  
Chasuna: Goldberg- Rothkopf Ateres Chana Hall Bais Faiga
-Chasuna: Cohen- Abraham fountain Ballroom Lakewood Cheder
-Chasuna: Feurer - Cohen Ne'emas Hachaim Hall Bais Tova
-Parlor meeting for Mishpacha of Reb Meilech Izak Z"L at 6 Treeside Lane, Lakewood, NJ 7:30- 10:30 Guest Speaker Rabbi Shmuel Dishon Shlita

Lakewood Township Reorganization Meeting Scheduled Later Than Usual

 Speculation why Lakewood Township delayed the annual reorganization meeting. According to township code The Township Committee shall meet annually within the first week in January. In previous years the committee held its reorganization meetings right as the new year began either on January 1 or 2nd and always in the morning. This year the meeting is unusually scheduled for Sunday the 7th and will take place in the evening at 7:30 pm.

 First Amendment Activist speculates that Mayor Coles will be reappointed to serve as mayor for 2018 even though hes in the Democrat minority. The Mayor is reportedly out of town and will return on the 7th. In his last meeting the mayor made it sound that he's not expecting to be mayor in the coming year, yet he recently laid out his vision for 2018. The powers in town would love to see him back at the helm as he brought home the goods this past year when he pushed  and voted for the master plan.

The township posted this notice:
Township Committee will hold their Annual Reorganization Meeting On Sunday, January 7, 2018 at 7:30 pm at the Lakewood Township Municipal Building, Auditorium, 231 Third Street, Lakewood, NJ. Formal Action will be taken.
A reception will be held after the Reorganization Meeting in the Lakewood Township Municipal Building.


Potential storm This Weekend

A serious storm is lurking along the East coast  and forecasters are being very cautious about it. Lakewood may get up to 6 inches. 
What do you do if you loose power on shabbos and its near or below zero?

There is the potential for not only a foot or more of snow to fall but also the risk of hurricane-force winds and frigid air at the same time. Tremendous blowing and drifting snow is likely and some communities could be isolated for several days in the wake of the storm, should this worst-case scenario unfold, according to the release by the NWS.

Charidy Campaign $72,000* Yeshiva Stolin Karlin of Lakewood

                                                             Donate HERE 

*72 Hours = $72,000* Yeshiva Stolin Karlin of Lakewood has B"H established itself over the last 3 years as a Cheder that excels in chinuch. We’ve witnessed with great siyata dishmaya the amazing growth of our cheder. JOIN US!  In celebrating 3 Years of excellence in chinuch!

Rabbi Duvi Bensoussan: The Untold Story of President Trump and Shalom Rubashkin

Another story.

Hamodia: A Discussion about Bitcoin "Short on substance and large on Flash and Glitz"

From the Hamodia Financial Event The New Tax Law and Bitcoin: What You Need To Know: Watch Video Below.
Why are Heimishe people more susceptible to these scams?

Rabbi Issamar Ginzberg,(see video below minute mark 1:14:00) renowned marketing strategist and Hamodia columnist, gave a characteristically lively and humorous 20-minute presentation, punctuated by some attention-grabbing visual gags, laying out in brief how bitcoin works. He also gave some insight into psychological factors that, in his view, are contributing to the popularity of bitcoin and other cryptocurrencies. In sum, his experience and understanding led him to the conclusion that bitcoin is short on substance and large on flash and glitz that are enticing many to jump onto something they don’t quite understand.

Mr. Naftali (Mark) Horowitz, (Video 1:33:45) managing director and financial advisor at J.P. Morgan, followed, and spoke in even starker terms about what he deemed a scam in the tradition of many schemes and cons that have befallen the world at large and the frum community in particular. He cautioned against the human tendency of confirmation bias, seeking information that only confirms a rosy view of reality without taking opposing views into account. And he insisted that to purchase bitcoin, with no product or revenue stream behind it, cannot be deemed an investment but is mere speculation, akin to seeking profits through gambling. He called for potential investors to follow the example of Warren Buffett or JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon, who have both said purchasing bitcoin is a bad idea, and advised, instead, to pursue sound, long-term investments. Read More at Hamodia.com

Monday, January 1, 2018

Video: Hespedim at BMG for Harav Shteinman ZTL

Harav Malkiel Kotler Shlita 36:30 
Harav Moshe Hillel Hirsch Shlita 1:16:45 
Harav Don Segal Shlita 1:50:30 
Harav Yeruchem Olshin Shlita 2:31:30

Oif Simchas Lakewood January 1, 2018

-Vort: Hachosson Sruly Bak to Hakallah Mindy Wechsler at Estreia 7:30pm
-Chasuna: Illes - Gruenbaum at Ateres Chana hall Bais faiga

Last night to say Kiddush Levanah until Jan 2, 12:42 AM

-Kinus at Pine River shul Monday Night at 8pm  with Reb Yitzchok Sorotzkin Shlita LZechus Refuah Shelama HaBachor Shlomo Ben Sarah Aliza Sorotzkin @ 8:00pm Maariv 8:45pm. Call in: 712-775 -7100 Pin: 3069# 

Tonight: Divrei Hisoirerus in BMG for Harav Shteinman Zatzal

Watch Live Stream HERE