Friday, July 21, 2017

Deafening Silence

Printed in last weeks issue of The Lakewood Shopper

6 comments:

 1. Why wasn't there enough time for the professionals to address the participants?
  It's orchestrated that by the vaad, lrrc, Weisberg etc.
  So first went the tilim (which is said in yeshiva by every tefillah)
  Then came the Mussar shmuez from Reb Dovid, etc.
  All on the expense of not allowing the professionals sufficient time to address the participants-
  Shame again on them.
  It was part of the scheme, throw them under the bus.
  The Vaad and Igud don't need the ones that get caught.
  Time to get rid of the vaad and igud.
  independent elections for real askonim.

  ReplyDelete
  Replies
  1. היו צריה לראש
   Yirmya Hanovie laments about the churban. It is the leaders who are the real enemies. As long as our leaers dont think they are at the head they will remain enemies. Leadership cant get to the heads. Leadership is a resposibilty to the flock, a resposibility to your fello neighbor, and to the the tzibur.
   Leadership doesnt earn money, fame, or power.
   Leaders must be carefull not to become enemies.
   The novy is not lamenating over self apointed "leaders".
   When A self apoited leaders apoints his fellow to help with his careless "leadership" that is a political Churban.
   Hence this is where we find ourselves in Tisha Bav 2017. Our leades ae fun unzere as the novy Yirmyo says מהרסייך ומחריביך ממך יצאו.
   Please Hashem
   השיבה שופטנו כבראשונה וכו'
   והסר ממנו יגון ואחנה

   Delete
 2. Harold HerskowitzJuly 21, 2017 at 7:53 AM

  I can't believe I'm saying this .But thank you Lakewood shopper for having the guts to print this

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wow R' Harold it must be yemos Hamashiach

   Delete
 3. במשך של שנים זועקים, כינוסים כאלו כבר היו, בבורו פארק גם שם סערו הרוחות לפני שנים הרבנים כינסו את הציבור דיברו ודיברו, האם פחתו הגנבים או שהתרבו, המציאות היא שהמצב הלך והחמיר למרות הנאומים חוצבי הלהבות מדוע אסור להונות את הממשלה

  לייקוואוד חוזרת על אותו טעות, להסביר לציבור מדוע אסור לעשות כך. זה לא יעזור מפני שהם מתעלמים מן הבעיה עצמה שהיא המחלה כאן וכל עוד לא ימצאו לה תרופה לא ימצאו לענין מרפה

  בעיית הבעיות של הציבור החרדי, מתחתנים ב"ה צעירים, כשאין בידך יכולת כמעט לעשות כסף, החלק שהולך לכולל יודע כי הוא יחיה עם פרוטות ואחרים שהולכים לעבוד אף להם בעיה מפני שאין להם תואר כלשהו עמו יוכלו להתקבל לעבודה ולעשות פרנסה יפה וביושר, חייבים לחפש כל מיני עבודות צדדיות ובעיקר כאלו שבחלקן לפחות חיים בשחור

  אסור לשכוח, הדור הקודם באמריקה היה של יהודים שעבדו והשתכרו חיתנו את ילדיהם ואף סייעו להם, היה להם את הכסף, הדור הנוכחי שינה כיוון לא הולך לעבוד חי חיים מסוג אחר, לא אכנס כאן לוויכוח אילו חיים טובים יותר, אני מתרכז כאן בנקודה אחת בלבד, והיא ההכנסה, האם אפשר לפתור את הבעיה הזו שלצעירים ולבעלי משפחות תהיה הכנסה שתתאים להוצאות או שנמשיך לחיות בדרך שההכנסות קטנות וההוצאות גדולות, ובמצב כזה מה יעשה הבן ולא יחטא

  הדרך היחידה שנותרה לצעירים הוא לחפש דרכים איך לקבל מהממשלה כסף, ארצות הברית נותנת הרבה לזכאים, ובשל כך צריך להוכיח הכנסה נמוכה שברוב המקרים אינה תואמת את המציאות, ההכנסה גבוהה יותר ממה שמאפשר לקבל מן הממשלה, ולחיות עם מה שיש אי אפשר, אז עושים כל מה שאפשר להשיג ניירות שבדרך כלל מזוייפות או שונות מן המציאות וככה מקבלים את הכסף

  ההתמודדות היא עם כמה דברים, האחת והיקרה שכר הדירה, בבורו פארק למשל שכר דירה היום הוא קרוב לארבעת אלפים דולר ויש מי שמבקשים הרבה יותר, אז מה עושים? מבקשים מהממשלה 'סעקשן 8' הם לא נותנים כל כך הרבה אז הם מוסיפים במזומנים את היתר, דבר שהוא בניגוד לחוק אבל אין ברירה אחרת. אותו דבר באשר להכנסות לסעד ותמיכה בתחומים אחרים מגישים ניירות שהרוויחו הרבה פחות וככה מקבלים סיוע ממשלתי

  המזל הגדול של החרדים בניו יורק ובלייקוואוד שהם בדקו רק מעטים, אם חלילה יבדקו אחד אחד תהיה זו קטסטרופה, ולא מפני שאינם יודעים כי הם מסתכנים אלא מחוסר ברירה, מפני שהדרשות של הרבנים אינם פותרים את הבעיה, איך מבטיחים מספיק הכנסה להוצאות השוטפות

  כאן בנקודה הרגישה הזו תראו איך שאותם רבנים שמדברים גבוהה בדרשותיהם לא מוכנים להתעסק, בורחים משאירים זאת לאחרים, אין כל ערך לדרשות כי אסור להונות כשבכל חודש צריך לשלם אלפי דולרים הוצאות וההכנסה היא החצי מזה אם לא יעשו מה שהם עושים

  הגיע הזמן לעשות הרבה חושבים האם מותר להמשיך בסגנון החיים הקיים אם אי אפשר להתמודד פיננסית עם הענין הזה. יצויין שבשעתו כאשר התחילו עם זה המציאה הגדולה של לייקוואוד היתה שההוצאות קטנות, שכר דירה קטן מאוד, יוקר החיים היה קטן. אבל במשך השנים המקום הפך להיות עיר מחירי הדירות הם היום פי עשרה לפחות ממה שהיה אז הכל התייקר כולל שכר לימוד וההכנסה נותרה אותה הכנסה

  אולי זה לא טוב לחיות בריכוזים גדולים כאלו אם זה המצב, אולי עלינו להתפזר בקבוצות קטנות כפי שהיה בעבר. שימו לב היכן שהריכוז קטן המחירים עדיין נמוכים הם גודלים עם התרבות החרדים באיזור, ככה זה ברחובות שאחרי בורו פארק ופלטבוש, הבדלי המחירים לעיתים במאות אלפי דולרים, וזה מה שמשנה כשצריכים לשלם משכנתא שהורסת אותך כשזה לוקח לך את כל ההכנסה החדשית

  המחשבה בעבר כי האשה תעבוד ותפרנס התבררה כלא רצינית יותר, אי אפשר לחיות ממשכורת אחת, לא בניו יורק וגם לא בלייקוואוד, ואם הרבנים רוצים לעשות סוף לגניבות הללו שימצאו פתרון להכנסות שיתאימו עם ההוצאות

  ReplyDelete
  Replies
  1. ליטוואק פון בודאפעסטJuly 24, 2017 at 4:10 AM

   מענין שכל הטענות האלו שמענו לפני שלשים שנה,והתרו אותנו שהכל עומד לפני התפוצצות והתפוררות וכו׳ וכו׳, ותלי"ת התאכזבו כל הציפיות האלה.

   אם הגבירים של כלל ישראל היו נותנים מעשר, רק מעשר לא חומש, היינו מסודרים די והותר. להאשים את האברך הצעיר העובד למחייתו, או חבר הכולל הסומך על אשתו ושמח בחלקו, הוא עיוות המציאות וחיפוש חסרונות אצל אנשי מעלה.

   כן, יש לסדר הזדמניות עבודה לציבור. יש לעזור לבני אדם לעבוד באופן כשר ובאופן שיכולים ללמוד ולחיות חיי מנוחת הנפש. אבל זה שהסיסטעם אשם בכל הוא טעות.

   זאת ועוד, כל מי שעינים בראשו יודע שהממשלה אורבת ומתנכלת אלינו, עיניהם צרה בלעיקוואוד ומנפחים בכל טעות קטן כאילו יש כאן פשע. משקרים ביודעים משום שיודעים ,הנאשמים אין להם היכולת לשלם לעורכי דין לסדר בעיותיהם. והשאלה נזרקת מפי החבורה, אמאי ולמה? מה הם רוצים מאתנו? למה הם חושבים כלל מאתנו? והתשובה לזה הוא, שאנחנו עשינו את זה לעצמינוק העסקנים\עשקנים לוחמים ורבים עם הפוליטיקאים, הם נכנסים לעסקיהם כאילו שם זה מקומם, והממשלה אינו רוצה אותם. הממשלה מכרזת לנו ׳צאו ממחנינו!׳ אין לנו חלק ונחלה אתכם. אם היינו חיים בהבנה אמיתית בחשיבות חיים יהודיים ולא מחפשים כבוד וכח אצל הנכרים, אם היינו מכבדים את עצמינו די ולא מתחנפים ומתרפסים להגוים, אם היו המנהיגים מוכנים לוותר על כבודם המדומה ולעבוד בצניעות עבור הציבור, לא היו הם נוכלים לנו. שהמנהיגים יכריזו עכשיו שהנאשמים אכן אשמים, הוא שיא הצביעות והשקר מצדם. הן הנה היו בעצת בלעם לקלל אותנו, הן הנה הם בעוכרינו, והאברכים הסובלים סובלים מחמתם. איך יעמדו עכשיו כאילו אין זה נוגע להם?

   Delete