Sunday, June 4, 2017

Photos: Meeting ahead of the Giyus Asifa next Sunday at Barclays Center

Representatives meet in Lakewood launching a hasbara and information campaign ahead of the Atzeres on Giyus next Sunday June 11 at the Barclays center in Brooklyn. Pamphlets and articles in English were distributed explaining the danger of the current Draft law facing Bnei Torah in Eretz Yisrael. A Public Asifa will take place Monday night at the Bais Horaah in Lakewood. 


15 comments:

 1. אז איר לאזט זיך אזוי פארפירן. מאסן פארזאמלונגען מאכט איר, ואין אתנו יודע על מה. אז מ'שרייט אז עס שוועבט איבער דאס יהדות החרדית אין ארה"ק א געפערליכע גזירה און קיינער ווייסט נישט פון וואס עס רעדט זיך בכלל. נישט אז מ'האלט אז ס'איז נישט קיין גזירה, נישט אז ס'איז פאראן חילוקי דעות צי די גזירה איז א שלעכטע צו נישט. מ'ווייסט פשוט נישט פון וואס ס'רעדט זיך. נישט אז מ'דינגט זיך צי ביי די שטרימפ איז גענוג כן וכך דעניער, נישט אז מ'דינגט זיך צי ס'איז געווען ניסים ביי די זעקס טעג מלחמה אדער דער ס"ם האט עס אנגעדרייט. מ'לעבט אינעם זעלבן כדור הארץ, אינעם זעלבן מדינה, אבער ס'איז כאילו ס'איז אן אלטערנאטיווער אוניווערס. ס'איז פונקט ווי נעבן דיר שטייט א מענטש און זאגט דיר: דו זעהסט נישט ווי דער פערדל מיטן גרויסן הארן אינמיטן קאפ פליהט ארום דא? אט, גענוי אזוי. "יעדער איינער" ווייסט אז מיט צווי צי וויפיל יאר צוריק איז געווען א שטיקל שעת הדחק און די חברי כנסת המינים אבען דאס ערלעדיגט. ס'איז אראפ פון סדר היום. נעקסט קעיס. מ'נעמט נישט קיין בחורים אין מילטער. סוף פסוק. נישטא קיין נייע גזירה. סטאטוס קוואו. נאר וואס? זעהט אויס די נייעס האט נאך נישט דערגרייכט די ביורא פון התאחדות הרבנים און פון די 2 - אדער דריי, אויב רעכנט מען די נייעס באריכט צייטונג - אידישע צייטונגן. זיי מיינען אז די גזירה איז נאך בתקפו.

  וויזוי האט דאס פאסירט? וויזוי קען זיין אז צוויי מענטשן וואס האבען מער ווייניגער דעם זעלבן לעבנס שטייגער זעהט איינער נישט וואס דער אנדערער זעהט? וועלכע סארט בריללען קען העלפן? איז דאס דער איינפלוס פון אייער - קרי סאטמאר - אייגענעם פרעססע, און איר מיינט פשוט אז אלע אנדערע זענען פארקויפט פאר די פאר פיאסטער וואס מ'קריגט פון די דארטיגער רעגירונג? און נאר איר ווייסט דעם ריינעם אמת? איר מיינט טאקע אז חוץ אייך מיט די משוגעים פון "עץ" זענען אלע גרייט גיין אין מיליטער? אז נאר די פאר סאטמורים מיט תולדות זענען מסכים בלייבען ביים לערנען? און דאס איז נישט קיין איינמאליגע זאך. דאס גייט שוין אהן א פאר יאר אזוי וואס כמעט וואך איין און וואך אויס טראמפייטערן די קעפלאך פון אייערע צייטונגן וועגן מערכות אהין און מערכות אהער, און גארנישט. חוץפון אייך ווייסט קיינער נישט פון וואס ס'האנדלט זיך. אבער איר רעדט דאך מיט מענטשן פון מאל צו מאל פון אנדערע קרייזן אויך, פרעגט איר זיי נישט צי זיי גייען אויך צום פראטעסט? און אז זיי פרעגן וואס און וואו און דו פארציילסט זיי וועגן דעם "שרעקליכן גזירה", און זיי שטעלן אהן א פאר קעלבענע אויגן, הייבט איר נישט אהן צו טראכטן אז אפשר בין איך וכו'? און וואס איז ווייטער? ווי לאנג וועט איר זיך לאזען אזוי פארפירן?

  איר זענט דאך קלוגע אידן, לאזט זיך נישט אזוי

  ReplyDelete
 2. ליטוואק פון בודאפעסטJune 4, 2017 at 5:49 PM

  Why post in Yiddish to a non Yiddish speaking audience, hirshel the goat?

  This giyus nonsense is just a method of a few shnooks amassing relevance and occupation for their time.
  Everyone stay home, unless good food is served.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Why are you assuming what others can or can't read? The truth needs to be presented in every language possible.

   Delete
  2. most of us still understand Yiddish.

   Delete
 3. Very nice nonsense. Please answer the letter with the facts signed by Rav Arin Schechter. If his facts are correct its a very bad situation . If his facts are incorrect,then please show us why so we can correct him.

  ReplyDelete
 4. The facts cited by Rav Aharon Shechter are in fact not at all accurate and are not the case. According to him in 2020 certain quotas will come into effect which will result in the army dragging bochurim out of Yeshiva and into the army. He goes on further to claim that in 2023 the law granting exemptions to yeshiva bochurim will come to a complete end, with the only ones being exempt will be those who are over 24. He states clearly that the fact is that within a few years the olom hatorah as we now know it will undergo a severe downsizing to the extent that it will no longer be recognizable.
  Now the reason his facts are not correct is because he is sitting here in America while the gedolim who live in Eretz Yisroel, all of those who follow Reb Aharon Lieb Shtieneman are not at all concerned over the whole army bill, they see nothing to protest over, and in fact the great majority of Yeshiva bochurim there do not participate in protests against the army bill.
  What this is all about, and why Rav Aharon chose to write his letter in support of those who claim the army bill poses a grave threat to yeshivohs, is all because Rav Aharon doesn't like the camp that follows Rav Aharon Lieb, and he prefers the other camp headed by Reb Shmuel Aurbach. And the reason he dislikes Rav Aharon Lieb's camp has nothing to do with the army bill.
  What he and others do not like about Rav Aharon Lieb (who has just about every rosh yeshiva in Eretz Yisroel on his side) is because he did not like their argument that Rav Aharon Lieb is the sole gadol hador, and that Reb Shmuel Aurbach's opinion should not be recognized. And so the reason that Rav Aharon came out in support of Rav Shmuel Aurbach and against Rav Ahraon Lieb has nothing to do with the facts. It is for the sole reason of sticking up for Rav Shmuel Aurbach in order to show that Rav Shmuel is also a gadol and that there is nothing wrong with those who follow him and not Rav Aharon Lieb.
  However at the end of the day it makes no sense for us in America to go out and protest over something that the great majority of Roshie Yeshiva in Eretz Yisroel are not at all worried about.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Its very interesting. You wrote a very,long response and claim that the facts are not true. But instead of explaining why they are not true ,you ignored that and just decided that this a personal machlokes. Why don't you go through the facts and outline ,one by one ,which of them are not true. It happens to be that as far as we know they are true.

   Delete
  2. AP, Afru Lepumay. You are obviously a massive baal machlokes full of tremendous hatred to the gedolim in America who are removed from the whole machlokes and are giving their objective opinion from the outside. Why do Reb Shtainman's people have zero respect for other Gedolim's opinions and talk down about them. Seems like it's not about Kavod Hatorah. They made Reb Shtainman in to an Avoda Zara of sorts. Even for the last while when he is unfortunately not well and not involved anymore they still believe that no one else can have an opinion, similar to the meshachistim in Chabad. Interesting what they will do to him after 120.
   In any case just to say Reb Ahron Shechter doesn't know what he is talking about is not a legit response. Your word against Reb Ahron i am with Reb Ahron.
   As to the opinion of other gedolim in E'Y, anyone who follows whats going on there knows there is currently a rein of terror coming out of Bnay Braq. Anyone who disagrees with the establishment loses his job due to pressure from the bums in the Chatzairos of the gedolim. Look what they are doing to Reb Shmuel Aurbach, Reb Shmuel Deutch... So them not objecting means nothing.
   The Novominsker Rebbe is a chosid of Reb Shtainman and still signed on the letter with Reb Ahron Feldman, Reb Meir Hershkowitz, Reb Yankel Horowitz...
   against this draft law. These are all people who hold from Reb Shtainman. So don't make this a Reb Shtainman issue.

   Delete
  3. kiddesh beim davenenJune 5, 2017 at 6:11 PM

   "The facts cited by Rav Aharon Shechter are in fact not at all accurate and are not the case."

   "Now the reason his facts are not correct is because he is sitting here in America...."

   FACTS, are just that - FACTS.

   Now, you cannot dispute his "facts" with your opinion.

   If you believe his facts, his hard numbers, stated clearly and without question, are wrong, then prove it!

   You go on and babble about politics and Gedolim, but you have not presented one fact to counter the facts presented by Rav Aaron Shlit"a!


   Delete
 5. Alumni Beis EliyahuJune 5, 2017 at 8:18 AM

  Was there anyone in that picture who can even say over a vort from the HaPeles in a coherent manner?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes these are serious bnei yeshiva who are guided by the gedolim in America. But you mr. Alumni can only revert to personal attacks because you can't make a substantive argument.

   Delete
  2. Yes. The Mankal of BMG was there.

   Delete
  3. Alumni Beis EliyahuJune 5, 2017 at 10:27 AM

   I try to find irony in the news it is what keeps us all sane.
   If you would like substance let us try the following:
   #1- Many years ago when Nati Grossman - Team HaPeles and their take this Chabad - Rav Shach lo meis party started to lobby for American support this is the sympathy that he received from R` Elya ZT"L https://youtu.be/oDs5iodF3sI and yes Rav Auerbach was involved then as well. So in the USA all of these concerned individuals were scared of Rav Elya`s backlash so they found some coffee room to sit . So for those who appreciate the rule of law and order nothing should change .
   #2- If Team HaPeles does not believe in the rule of law and order they should stop taking money from the medina .
   #3- Team HaPeles should stop ranted at frum soldiers it is beyond childish They need to realize that there are other human beings out there who just want to put bread on the table or for whatever reason would like to enter the workforce like they do here in the USA and just want to get on with their lives . As a matter of fact their entire financial arm here in the states is full of people who or yeshivish by affiliation only but ask them for a lomdishe vort will just try and dreidel you a lukshen kugel - if that much.
   #4- Let us not forget that Rav Chaim Kanievsky was/is entirely behind R Ahron Leib and his position.

   Please point out what was not substantiated.
   Thank you

   Delete
 6. Hefkervelt, Can you do a live feed? I heard Reb Moishe Shimon Shapiro and many other older Talmiday Chachomim in Lakewood will be there.

  ReplyDelete

 7. The Hershel Tzig blog, All you need to know about the Asifa!

  http://theantitzemach.blogspot.com/2017/05/blog-post_26.html?m=1#comment-form

  ReplyDelete