Friday, June 30, 2017

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת חקת

Friday, June 30, 2017 / ו' תמוז תשע"ז
Candle lighting: 8:11 pm
Shkiah: 8:29 pm

"אָז יָשִׁיר יִשְׂרָאֵל אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת, עֲלִי בְּאֵר עֱנוּ לָהּ.
בְּאֵר חֲפָרוּהָ שָׂרִים כָּרוּהָ נְדִיבֵי עִם... וְנִשְׁקָפָה עַל פְּנֵי הַיְשִׁימוֹן"

הגר"ח קנייבסקי 'שיתפללובמודעה שהתפרסמה היום (ה') נכתב: "לאור המצב המתוח ששורר בתוככי העיר והישיבה בלייקווד שאנשים הובאו תחת עין ביקורת הרשות בבחינת שגגות נעשו להם כזדונות רחמנא ליצלן, ביקשתי שישאלו את פה קדשו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי, מה צריך להגיד לטובים שבעם ה' החפצים לעשות רצונו על צד היותר טוב. וענה מרן: שיתפללו והשם יעזור, ובירך מרן את כל אנשי הקהילה בלייקוד.


From bhoco.il

Thursday, June 29, 2017

The fast Day of Erev Shabbos Parshas Chukas

By Rabbi Yehuda Spitz
‘Zos Chukas HaTorah’ There is no mention in the Gemara of the week of Parshas Chukas being one of tragedy, nor is it mentioned by the Rambam, nor Tur, nor Shulchan Aruch! Not even in the Siman where tragedies and proper days to fast are mentioned, Orach Chaim 580! In fact, most are wholly unfamiliar with anything specifically attributed to this week. Yet, the Magen Avraham, citing the Sefer HaTanya[1] (an earlier source that the famous Kabbalistic work of the Shulchan Aruch HaRav), tells of a terrible, albeit fascinating, historical tragedy.

Friday of Fire

The Magen Avraham prefaces his terrible tale by quoting certain writings[2]

Oif Simches Lakewood June 29, 2017

Hirth-Choen Neimas Hachaim
Zuckerman-Einstader Ateres Riva
Muehlgay-Bilus Ateres Chana
Gross-Wilner  Lake Terrace
Breuer-Bleier Ateres Chynka

Heading to the Catskills? general info

 Lakewood residents heading up to the Catskill mountains for the weekend some information to keep in mind.
- Sign up for traffic alerts HERE from Roadinform or simply go HERE on your mobile device.

-Notice The changes at exit 163 on the GSP if your taking the Jersey 17 its on the right side of the Parkway.

-As in previous years, the Mincha Area will be open from 5 to 11 PM each Thursday night. Those who make use of the facility are reminded to park only on the upper level, not to engage in solicitations or collections of any kind and to obey all traffic laws.
Kosher food will be available in the upper level vending machine 

Back To Kashrus Issues

Yudelstake- Update

The site will not be addressing anymore the corruption in Lakewood, as we have done for the past 15+- years. There is currently a grass roots movement that are addressing the corruption in Lakewood. Address all issues and concerns to them.

Wednesday, June 28, 2017

Oif Simches Lakewood June 28, 2017

Wenger-Eisnman Ateres Chana
Miller -Freilich Lake Terrace
Chai Lifeline parlor meeting 1172 Coughlin

Tuesday, June 27, 2017

Oif Simches Lakewood June 27, 2017

Chasunas:
-Chavoly- Quinn at Ateres Reva hall
-Horowitz- Trevelo at Ateres Chana hall Bais faiga
-Silberberg- Laskin at Neemas Hachaim hall
-Gross- Pincus at Lake Terrace hall
- Hespedim in BMG Rav Shneur ztl Yartzheit -Rav Yoel Roth Mashpia will be at Breslov B''M 423 6th street Maaariv 9:30  followed by the shiur
-Hilula at 814 E. County line with Rab Nosson Gourarie 


BD"E

The Levaya of Mrs. Nechama  Schwartzman a"h  aishes Rav Yitzchok bas Rav Aaron Pam  will take place at Shiras Devora 555 Oak street 4:00 pm .
TNZBH

Monday, June 26, 2017

Tehillim

Urgent: Please daven for Nechama Bas Sarah Devorah a Young Lakewood mother who is sick and now in critical condition

Gartel Gemach at the Woodbourne shul

Woodbourne shul opens for the summer season

Oif Simches Lakewood June 26, 2017

-Chasuna: Litt- Kuriansky at Ateres Reva hall
-Chasuna: Silverstein- Schwartzman Ateres Chana hall
-Chasuna: Neiman- Weitzman Neeimas Hachaim hall
-Chasuna: Neiman wedding at Lake Terrace hall
-Vort: Hachosson Ari Frankel  to Kallah Faigy Schwartz bas R' Shimshon at 5    Malka Way Lakewood NJ
-Chai lifline Lakewood bbq 1 Truman presidential estates
-Rav YItzchok Sheiner Shlita in Lakewood until Tuesday

KA''H

 כן ירבו
NJ.com Birth rates have been declining for decades in the United States, causing concern among demographers and planners who worry a smaller youth movement may struggle to prop up a much larger aging populace.  
New Jersey is no different, but a handful of towns are bucking that trend. NJ Advance Media analyzed 25 years of birth record data and found that 17 towns, and only 17, have birth rates outpacing the state average and have seen their birth rate grow in the last quarter century.  

#1 Lakewood
It's not even close
There's growth and then there's Lakewood growth.  
At 45 births per 1,000 people in 2015, Lakewood's birth rate is more than double the next highest municipality in the state and four times the state average.  The huge figures are tied to fast-growing Orthodox Jewish community, which has also made it one of the fastest growing towns in the state.

Video: Bochur released Bentching Gomel at Satmar Bm in Lakewood

Video Courtesy of watsapp.

Live feed Levaya in Eretz Yisrael of Rabbi Meir Zlotowitz zt"L

Click HERE to view

Girls camp season begins

Summer has begun and the girls schools in Lakewood have finished for the year. Camp season begins today with girls proudly wearing their camp bags and other camp paraphernalia. After a long hard year with some snow storms,  busing threats, homework etc.. the kinderlach get some time to unwind in a non pressure environment enjoying the summer fun. Thanks to the morah's and counselors who provide a fun Torah environment for the Lakewood kinderlach.

Sunday, June 25, 2017

Oif Simches Lakewood June 25, 2017

-Vort: Shmuel Freilich to Kallah Nechama Winsbacher B''M Bais Elimelech 105 E -Harvard Lakewood, NJ 6:30 pm
-Vort: Chosson Shalom Saltz to Kallah Nechama Engelson 
-Chasuna: Horowitz Franklin Ateres Chana Hall Bais Faiga
-Yeshiva Lev Aryeh BBQ event at 1172 Coughlin street Lakewood 7:00 pm
-Chai Lifeline Lakewood Ocean point/ Lakeview reception at 30 Seapoint Drive -7:00 pm

Updated: Baruch Matir Asurim


Live stream: Levaya of Reb Meir Zlotowitz Zt"l

The Center Run in Lakewood Today

אנו רצים even when we just RUN its for Tzedaka.

The Center Run fundraiser for the special children's center will have over 300 Runners through the streets of Lakewood. Race begins at 5 pm in Town Square
-314 Runners 
-Total Raised so far $913,963 and counting

Things To Do Sunday June 25 Lakewood, NJ

-Bais Yaakov heath and Safety Fair from 11:00 am -5:00 pm Clifton Avenue School 7th street and Clifton Avenue
Admission 1 for $5 or 5 for $20 under 2 yrs old free  Rides, safety booths, helmets, giveaways, snacks drinks ices
Twins from France shows at 1:00 pm and 3:00 pm
2:00 pm Helicopter landing
Hatzolah Extrication drill 4:00 pm 

-The Center Run Leaving fom Town Square at 5:00 pm
-Circus at Blue Claws stadium
-Stay home relax and get ready for Camp
Great summer bowling coupons available at www.rollingwiththekollel.com


BD"E

Corrected: Levaya of HaRav Yitzchok Arye Scheinerman Z"TL  will take place today at Yeshiva Orchos Chaim in Lakewood 11:30 am he was 91. Rav Scheinerman was a marbitz Torah in Cleveland for over 50 years he is survived by his children, Rav Peretz Rav Yisrael Mrs Pollack, Mrs Marilus Mrs Shonig.
His Brother Rav Elchonon ztl was NIftar Last week he was 98.

Saturday, June 24, 2017

NWS Confirms 2 Tornadoes In Howell

HOWELL, NJ Patch.com—(June 24, 2017) The National Weather Service has confirmed that two tornadoes touched down during Saturday morning's severe storm. see Video below
 The worst of the damage was centered around the Route 9/West Farms Road area, police said, with Ideal Plaza and the Home Depot receiving "considerable damage," police said.

The weather service said the first tornado was the one seen in the now widely circulated video taken by Brett M. Dzadik at the Home Depot. That tornado touched down at 7:21 a.m., rated an EF-0, had wind speeds of up to 75 mph and a path of about 40 yards wide for about a half-mile, the service said.

Melava Malka Motzei Shabbos Rosh Chodesh Tamuz 5777 Lakewood, NJ

The Reb Shalom Shechter yeshiva Melava Malka for Yeshiva Ner Moshe is at Ateres Reva hall in Lakewood

Melava Malka Kumzitz with Simply Tzfas band at 34 Caranetta Drive Lakewood to benefit the Tsfat community and Chalonei Rokia $20 admission for Balei Batim $10 Kolel/ Bochurim

Tomorrow shachris there will be a minyan with Carlbach Hallel tomorrow at 9:00 am 305 Albert Avenue with musical instruments

BD"E Rav Meir Zlotowitz ZT"L


Levaya will take place at Shomrei Hadas 2:00 pm 14th and 38th in Boror Park.
Matzav.com It is with great sadness that Matzav.com reports the passing of Rav Meir Zlotowitz zt”l, founder of ArtScroll/Mesorah Publications and one of the greatest disseminators of Torah in history. He was 72.

Rabbi Zlotowitz, who resided in Flatbush, Brooklyn, led the “ArtScroll Revolution,” a transformation in the availability of Torah literature in English and Hebrew.
Rabbi Zlotowitz, during his formative years, studied at Mesivta Tiferes Yerushalayim, becoming a close talmid of Rav Moshe Feinstein zt”l and, later, his son, Rav Dovid Feinstein.

Friday, June 23, 2017

Lakewood Zmanim פרשת קרח ראש חודש תמוז

Friday, June 23, 2017 / כ"ט סיון תשע"ז

Candle lighting: 8:11 pm
Shkiah: 8:29 pm

 והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים

Shabbos Achdus Shabbos Rosh Chodesh Parshas Korach

Breslov-Carlebach-LakewoodThursday, June 22, 2017

Photo: Trekking up to the Catskills
Yom Kippur Katan Minyanim in Lakewood Erev Rosh Chodesh Tamuz 5777

Rosh Chodesh Tamuz 5777 is Shabbos and Sunday

Minaynim for Mincha and Yom Kippur Koton in Lakewood:
somerset walk  1:35 and  7:00
Kol Shimshon
Lev Avos today 1:20 pm
Alumnai 1:45
B"M kelmwoods Westgate 2:45
Chateau Sefard 6:30
Satmar every hour bottom of the hour

Wednesday, June 21, 2017

Oif Simchas/ events Lakewood June 21, 2017

At the Kamenetzky Respler wedding
Chasunas:
-Felsenberg- Leiser At N'eemas Hachaim hall
-Kamenetzky- Respler at Lake Terrace
-Gorelick- Tikotzky At Ateres Chana hall Bais Faiga
-Sitorsky- Gruman Fountain Ballroom  Lakewood Cheder

-Yartzheit siyum and Atzeres Zikaron for Harav Chaim Stein Zatzal at Yeshiva Birchas Chaim 1111 Vine street Lakewood 7:00 pm

Severe Weather Thunderstorms in Lakewood

Heavy downpours and Thunderstorms passed over Lakewood knocking out power in some areas. There was a storm related electrical fire on Princeton Avenue. Power is out at East 7th street and East 8th Street  near the tracks Westgate briefly lost power. Outages also reported in Jackson neighborhoods. Flooding on rt 88 and other streets downed trees also reported.

Joseph & David Smoothie Bar Now Open in Lakewood

Joseph & David "Juice For Life" NOW OPEN!
Serving:
* Juices *Smoothies *Coffee *Salad * Ices * and More 
6465 US Highway 9 Howell, NJ (Just Past Wine on the 9 North)
732-707-7123 www.JosephandDavid.com Kosher under KCL supervision

School is over for the Girls

The school year in Lakewood started back in September there was uncertainty with the busing at the time it took a while but eventually most schools had buses while others got used to carpooling. It was a mild winter and after a long school year the children and teachers can rest up and catch a well deserved break  Summer has begun and the girls schools in Lakewood have finished for the year. Some schools will have a half day today, playgroups too are over. Camp season begins next week Monday. The boys this year will continue for another month.  As for Next year the LSTA says most of the routes have been picked up.

Tuesday, June 20, 2017

Oif Simchas Lakewood June 20 , 2017

-Vort: Hachosson Moishe weiss to Kallah  shani maline Tues, June 20, Beis Medrash Ohr Tuvia, 969 East End Ave, Lakewood 8-10:30

-Vort: Hachosson Yechiel Bokchin to Kallah Rivky Fuerst bas R Eli at Bais Nosson Tzvi 14th street Willow Ct 7:30 pm

Vort: Chosson Kozloff to Kallah Gold Bas R' Yisrael at Rabbi Gissenger shul 175 Sunset

Chasunas:
-Levi- Smith N'eemas Hachaim hall
-Niyazoff- Zisow at Ateres Reva hall

Lakewood Bikur Cholim Auction

Donate HERE 4 hours left


Monday, June 19, 2017

Bus Safety

Following some recent incidents, now with camp season here, its important parents are aware and that camps staff ride along with campers.

Oif Simchas Lakewood June 19, 2017

Chasunas:
-Weichbrod- Tabak at Ateres Reva hall
-Shechter- Saks at N'eemas Hachaim hall
-Fink- Karfiol at Lake Terrace Hall
-Friedman - Greenberg Fountain Ballroom at Lakewood Cheder

-Vort: Hachosson Shmuel Shalomchaim at Circa 415 Cedarbridge Ave Lakewood, NJ 

-Masoras Avos Building completion Dinner 23 Congress Lakewood
-Nadvorna Rebbe 16 Tuscanny Terrace Lakewood

Letter From Leading American Roshei Yeshiva Re: Giyus Bnei Yeshivos in Erretz Yisroel

TRASALATION OF  THE  LETTER (Below) FROM LEADING ROSHEI YESHIVA IN AMERICA. REGARDING THE RECENT DEVELOPMENTS TAKING PLACE WITH THE  IDF MILITARY DRAFT OF BNEI HAYESHIVOS IN ERETZ YISROEL 
B”H
 To: Maran Hagaon Hagadol Rav Aharon Yehudah Leib Shteinman shlita, Hagaon Hagadol Rav Moshe Hillel Hirsh shlita, Rosh Yeshivas Slobodka, Hagaon Hagadol Rav Dov Landau shlita, Rosh Yeshivas Slobodka, Hagaon Hagadol Rav Gershon Edelstein shlita, Rosh Yeshivas Ponovezh,  Hagaon Hagadol Rav Aviezer Piltz shlita, Rosh Yeshivas Tifrach, Hagaon Hagadol Rav Dovid Cohen shlita, Rosh Yeshivas Chevron, Hagaon Hagadol Rav Boruch Mordechai Ezrachi shlita, Rosh Yeshivas Ateres Yisroel, Hagaon Hagadol Rav Boruch Weissbaker shlita, Rosh Yeshivas Beis Matisyahu, Hagaon Hagadol Rav Moshe Barzovsky shlita, Rosh Yeshivas Slonim,

In representation of the Olam HaTorah here in the USA, we hereby address the Roshei Yeshivah and Torah leaders in Eretz Yisrael,
The bleak situation regarding the drafting of bnei yeshivah [into the IDF] has been brought to our attention by many roshei Yeshivah, specifically of the Sephardic community. Those who approached us supplied detailed explanations and examples regarding the enactment of new [harsh] laws, and the enforcement thereof. These [facts] have nothing to do with the sharp differences of opinion amongst the various chareidi factions in Eretz Yisrael. 
We will detail several points, in short.

Sunday, June 18, 2017

Oif Simchas Lakewood June 18 , 2017

-Chasuna: Golstein at Ateres Chana hall Bais Faiga
-Chasuna : Abrams-Mark at Lake Terrace hall

Engagements:
 Moishe Weiss (Staten Island) to Shonny Maline (Lakewood)
 Shalom Saltz (lakewood) Nechama Engelson (Lkwd)

Power Outage at PRV/ Arlington in Lakewood

Updated: 8:00 pm Power restored to most costumers 
Customers Affected: 101-500
Cause: Investigating
Crew Status: Arrived
Estimated Restoration: Today at 10:00 PM

Friday, June 16, 2017

Lakewood Zmanim ערב שבת פרשת שלח שבת מברכים חודש תמוז לייקווד

                                               טובה הארץ מאד מאד
Friday, June 16, 2017 / כ"ב סיון תשע"ז

Candle lighting 8:10 pm
Shkia: 8:28 pm

Rosh Chodesh Tamuz is next Shabbos and Sunday
Molad: Sat Jun 24 at 9:13 am & 13 chalakim.

Weather shabbos day high of 85 scattered thunderstorms

New Eiruv at prospect Square is up and checked.

Mazel Tov! Over 25 Weddings in Lakewood This Week

Its Chasunah season, The simcha halls in Lakewood were booked all week long. Walk to your fridge, look at your calendar, check out your scheduler on your cell phone, the boxes are full and scribbled in with reminders for the many Simchas during the month of June. B"H there are so many simchos in klal yisrael. We tend not to report on positive and good news. Yet how can we ignore the very fact that yidden are traveling every night to one, two, or even three weddings. Families are commuting throughout the Tri-state area, from Brooklyn to Lakewood, from Lakewood to Monsey, or from out of town. Many are traveling long road trips to or from the Midwest or other places out of town to attend a family simcha.

We are witnessing the continuation and constant building of klal yisrael. The continuation of the promise of lo yomushu mpi zraacha. Yes we are getting home very late and than have a wedding the next night again. Not to forget the Shabbos aufruf and the excited family get together for Shabbos Sheva Brachos. 

We tend to take it for granted, however we must stop and pause and see what is going on around us. We should appreciate the kindness of Hashem and to think about, and help those that are having a difficult time with shidduchim during theses times of Simcha.

Simchas by Klal YIsrael, Lechaim!!

Lakewood Shabbos of Chizuk with BMG Roshei Yeshiva


Thursday, June 15, 2017

Video: Kosher Guru Visits the South Side Sandwich Shop and Smokehouse in Lakewood

Oif Simchas/ Events Lakewood June 15, 2017

Lakewood Chasunas:
-Franklin- Rothstein at Ateres Chana Hall Bais Faiga'
-Rosenberg- Katz N'eemas Hachaim Hall (Bobov Rebbe 48 to attend)
-Licht- Farkas Fountain Ballroom Lakewood Cheder

-Asifa for Bochurim in the Parsha of Shidduchim live hook up with Rav Shmuel Kamenetzky shlita Divrei Chizuk by Rav Nochum Cohen from yerushalayim at B"M V'yoel Moshe of Lakewood Rav Shmuel Leib Eizkowitz 636 7th street 10:45 pm

-Shiur from Rav Yitzchok Meir Hager at B''M Erech Shai

BD"E

After four years in a coma following a car accident in Lakewood  a gabbai Tzedaka from EY Rabbi Baruch Wilhelm z"l of Modi'in Illit passed away at the Beilinson Hospital in Petach Tikva, he was 49 years old. Four years ago, June, 2013 he was critically injured in a car accident in Lakewood while crossing the street at the intersection of Madison avenue and 6th street - he was taken to  Jersey Shore, Emergency Trauma and after 3 weeks he  was brought to Israel for treatment and hospitalization, and has since been in a coma.  The Lakewood Roshei yeshiva asked everyone to daven for
 הרב רפאל ברוך בן אסתר הניה. He leaves behind a almana with 9 children R'L.
TNZBH source

Wednesday, June 14, 2017

Oif Simchas/Events Lakewood June 14, 2017

Chasuna: Gewirtzman- Stern Lake Terrace hall
Chasuna: Rosenberg- Miller Ateres Chana hall Bais Faiga
CHasuna: Grubin- Krasner Ateres Reva hall, Lakewood NJ
Chasuna: Yechiel  Siegel Neemas Hachaim hall

-Lakewood reception for Yeshiva Mesivta Rabbeinu Chaim Berlin with the attendance of  the Harav Aaron Shechter shlita 14 Primrose Lakewood, NJ 8:30 pm

-Yartzheit seuda and Siyum for Habachur Yosef Greidi Z''L at Yeshiva Bais Pinchos hall 8:00 pm

Misameach 150k Charidy Fundraiser

                       DONATE HERE
For another few hours, donations received to our campaign will be TRIPLED, maximizing the power of every dollar you give. Funds will go to the new family center in Lakewood. 

Tuesday, June 13, 2017

Oif Simchas Lakewood June 13, 2017

Chasunas:
-Magid- Diamant at Ateres Reva hall
-Sorotzkin (Ben Harav Yitzchok) - Zaks at Lake Terrace hall
-Brown- Skorsky at N'eemas Hachaim hall
-Kornbluh-Cohen at Fountain Ballroom Lakewood Cheder- The Zaideh Rav    Nochum Cohen from -Yerushalayim  will be in Lakewood until Sunday
-Weiss- Schorr at Ateres Chana hall Bais Faiga Lakewood, NJ

Monday, June 12, 2017

Oif Simchas Lakewood June 12

Chasunahs:
Sturm- Friedlander Ateres Chana hall Bais Faiga
Levenstein- Glustein Ateres Reva hall Lakewood, NJ
Krasner- Portowicz N'eemas Hachaim hall
ollech- Mordowitz Lake Terrace hall
Garnick-Diamant  Fountain Ballroom Lakewood Cheder

Scorcher: Air Quality Alert Lakewood, NJ

Hot and Humid weather today in Lakewood, NJ High of 93° 
RealFeel® 99°
Precipitation 0%
A full day of sunshine, hot and humid; poor air quality from air stagnation.

Sunday, June 11, 2017

Oif Simchas Lakewood, NJ June 11, 2017

-Vort: Hahosson Binyomin Dembinsky to Kallah Sara Gluck Bas R' Dov at Bnos Devorah 360 Oak St Lakewood, NJ Starting at 7:30pm

-Vort: HaChosson Ushi Klein to Kallah Bergman at 34 Cabinfeild From 7:00pm

-Vort: Hachosson Yehoshua Baruch Liefer to Kallah Miriam Strulovic bas R' Mordechei at Khal Zichron Yaakov R' Gissinger shul 8:30 pm

-Vort: Hachosson Dovid CHinagel to Kllah Breindy Hauptman bas R' Chaim Binyomin at 1120 Forest Avenue, Lakewood, NJ 5:30 pm

-Chasuna: Landau- Cohen Ateres CHana hall Bais faiga
-Chasuna: Einhorn- Feinzeig at Ateres Reva hall Lakewood, NJ

-Dinner: Mesivta of Eatontown at Bais Yaakov hall 277 James street Reception 6:15 Dinner 7:15 pm

Video: The Lakewood Hatzolah Song

Friday, June 9, 2017

Zmanim Lakewood ערב שבת פרשת בהעלותך

Friday, June 9, 2017 / ט"ו סיון תשע"ז
Candle lighting: 8:07
Shkia: 8:25 pm

Weather 82°HI 
Precipitation 25%

Mostly sunny and warmer

Lakewood and LA Shabbos of Chizuk


Shabbos TAG At Khal Ateres Yeshaya

Join Us for Shabbos TAG This Shabbos
Parshas Bahaaloscha and on Sunday for a filter drive 7:40-10:30 AM at  Khal Ateres Yeshaya.

Traffic alert: New Goethals Bridge Opens

Beginning 10 p.m. this Friday, June 9th, the existing Goethals Bridge will be permanently closed in both directions to accommodate the transition to the new Goethals Bridge in connecting Staten Island to NJ.

Eastbound traffic is expected to resume on the new Goethals Bridge late Saturday afternoon, June 10th. Westbound traffic is expected to resume on the new Goethals Bridge late Sunday afternoon, June 11th.

BD''E

BD''E the levaya of  Yehudis Storch a''h (18)  bas R' Sholom and Dina Storch will be friday  10 am @ 7th street chapel in Lakewood . She was niftar following an illness. TNZBH
May the family be comforted 

Thursday, June 8, 2017

Oif Simchas Lakewood June 8, 2017

 -Vort: Chosson Yanky Braun to  Kallah Leah Weingartden Bas R' Aron at the  Shemen Lmincheh Simcha hall 7:30 pm

Chasunas:
-Cweiber- Krupenia at Ateres Reva hall
-Rosenberg- Friedman at N'eemas Hachaim hall
-Spira- Leibowitz at Fountain Ballroom Lakewood Cheder
-Turin- Weintraub Atertes Chana

-RCCS-Presidential estates parlor meeting at 3 Grant 7:00 pm- 9:00 pm
-Shiur Rav Yitzchok Meir Hager at B''M Erech Shai
-Kabolas Panim for Rav Dovid Tzukerman from Yerushalayim (son of Rav Mordechai Zatzal) at 912 madison ave (concord apt.) 8-9 pm. Chumash shiur 10:45 pm at 725 Valley Drive

Monday, June 5, 2017

Photo: Lakewood Mashgiach Shlita at a Chasunah

 At The Helberg- Kirsch Chasunah in Bais Faiga

Oif Simchas/Events Lakewood June 5, 2017

-Chasuna: Harris- Jacobs Ateres Reve hall
-Chasuna: Kirsch- Helberg Ateres Chana hall Bais Faiga
-Wedding: Klein- Herzog N'eemas Hachaim
-Sofer- Yoffe Fountain Ballroom Lakewood Cheder

-Asifa explaining Giyus at the Bais Horaah 9:45 pm 4th and Madison
-Tiferes Devorah L'Kallah Ladies BBQ 50 Carasaljo

Tonight in Lakewood: Asifa Hasbara Explaining the current Giyus Threat

A public meeting will take place tonight at the Bais Horaah of Lakewood to explain the current situation about the Israeli Draft law. Harav Moshe Shimon Shapiro will be in attendance along with other Roshei Yeshiva. A special envoy from Eretz Yisrael will give a first hand account from the field. Event will begin 9:45 pm 4th and Madison,  Lakewood,  NJ.

American Gedolim send letter about Giyus to Gedolim in EY

The Lakewood Rosh Yeshiva Rav Malkiel Kotler signed a letter see below together with the Novominsker Rebbe, Rav Aaron Feldman, Rav Meir Hershkowitz and other American Gedolim pertaining to Giyus which was sent to Gedolei Eretz yisrael explaining their position about the dangers associated with the Draft law.  In addition another letter in the name of Lakewood Roshei Yeshiva calling on the bnei Yeshiva to attend the upcoming asifa at Barclays center was deemed as a photoshop. see below.

Sunday, June 4, 2017

Oif Simches Lakewood June 4, 2017

-Vort: Hachosson Chaim Teitelbaum to Kallah Miriam Englard Bas R' Yisrael at  Bnos Bracha Simcha hall 1665 Corporate Road West behing Lake Terrace hall

-Chasuna:  Walzman- Zittman at Ateres Reva hall Lakewood, NJ

-Chasuna: Roberts- Honig at Lake Terrace hall

-Engaged: Eliyohu Shatzkes ( Lkwd) to Devorah Keller (Chicago)

Hachnosas Sefer Torah at Yeshiva Nezer Hatorah Lakewood

A Hachnosas Sefer Torah is taking Place today at Yeshiva Nezer Hatorah Rav Refoel Bruss R''Y. The Procession will leave at 3:30 pm from the corner of Vermont and Mercer Avenues to the Yeshiva.

250 kids Receive their Chumash at The Lakewood cheder

10 parallel classes of primary kids had a chumash Seuda today at the Lakewood Cheder School. Parents and Grandparents were on hand to take part in this momentous occasion.  The Rosh Yeshiva Rav Yeruchem Olshin shlita addressed the children, he said starting to learn chumash is Kabbolas Hatorah.

Friday, June 2, 2017

ערב שבת פרשת נשא אסרו חג Lakewood Zmanim

Friday, June 2, 2017 / ח' סיון תשע"ז

candle lighting 8:02
Shkia 8:20

כה תברכו את בני ישראל אמור להם: יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחנך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם

Parshas Naso is the longest parsha in the Torah with 176 pesukim, in part because of the repeated details of the gifts brought by the Nessiim (tribal leaders) of each shevet to the dedication of the mizbeach

Isru Chag Shavuos, Lakewood

Friday June 2, 2017 Isru Chag Shavuos 5777

-Girls schools off today

-Bike and pedestrian safety event at Lake Carasaljo band Stand  N. Lake drive 
 Between Forest  Avenue and Lakewood Avenue 11:45- 4:00 pm

- Mega carnival at Westgate Gazebo Park 2:00 pm lots of rides and food    benefiting  B'M K'hal Chasidim 

BDE: Levaya of Harav Shmuel Faivesohn Zatzal

The Levaya of the Rosh Yeshiva HaRav Shmuel Feivelson Zatzal will take place 11:00 this morning, in Monsey at his Yeshivah, Bais Medrash L’Torah, address is 507 West Central Avenue. The Aaron will be flown to Eretz Yisrael Motzei shabbos kevurah will be on Har Hazeisim.

 Levaya phone hook up: 515-604-9031 pin# 248476

Report on matzav: It is with great sadness that Matzav.com reports the passing of Rav Shmuel Faivelson zt”l, rosh yeshiva of Bais Medrash L’Torah of Monsey, NY. He was 87 years old.

Lt. Gov. Kim Guadagno: Lakewood’s Funding problems could be eliminated if the state fixed school funding formula

APP reports- In a Facebook Live interview with the Press last week, Lt. Gov. Kim Guadagno maintained that Lakewood’s perpetual funding problems could be eliminated if the state simply fixed its inequitable school funding formula, which has long provided aid to many school districts that don’t deserve it, and denied it to those who need it the most.

If the Legislature and Gov. Chris Christie can’t arrive at a revised funding formula prior to the June 30 deadline for passage of the 2017-18 budget, something else must be done to help Lakewood. There must be a change in the way the district’s school aid is calculated. The district needs a permanent fix, not a series of loans it will never be able to pay off.