Saturday, December 19, 2015

Melava Malka -vayigash

1. Annual Rebbeim and menahalim meleva networking melava malka at Bais Faiga hall 8:30 pm  Drashos by Harav Uren Reich shlita and Rav Moshe Unger shlita.
2. Admor m'Apola- Amshinov melava malka 6 Bartenura 8:30 pm.

No comments:

Post a Comment